Arne-pension: Få hjælp til dokumentation

Flere ansøgere til Tidlig Pension, den såkaldte Arne-pension, oplever, at de ikke umiddelbart kan dokumentere hvor mange år, de har været på arbejdsmarkedet. Men ifølge socialkonsulent i LandboNord, Mette Neist, kan der være hjælp at hente i Rigsarkivet.

For at komme i betragtning til den nye såkaldte Arne-pension kræver det, at man kan dokumentere hvor mange år, man har været på arbejdsmarkedet. Det kan være lidt af en udfordring for nogle. Flere ansøgere til den såkaldte Arne-pension oplever udfordringer med at kunne dokumentere de 42, 43 eller 44 år, som der kræves. Men det er der råd for, lyder det fra socialkonsulent i LandboNord, Mette Neist.

For at komme i betragtning til den nye Tidlig Pension (også kaldet Arne-pension, red.), så kræver det, at man skal kunne dokumentere hvor mange år, man har været på arbejdsmarkedet. Men for nogle ansøgere kan det være lidt af en udfordring. Det oplever socialkonsulent i LandboNord, Mette Neist, som i øjeblikket får flere henvendelser.

- Flere ansøgere oplever udfordringer med at kunne dokumentere de 42, 43 eller 44 år, som Tidlig Pension kræver. Udbetaling Danmark trækker den dokumentation, de har adgang til, men der er dog fortsat oplysninger, der ikke umiddelbart er tilgængelige. Disse oplysninger er ansøgeren selv forpligtiget til at fremfinde, hvis han eller hun ønsker at dokumentere yderligere måneder eller år til ancienniteten, siger Mette Neist.

Dokumentation i Rigsarkivet

Heldigvis er der ofte hjælp at hente. Rigsarkivet ligger nemlig inde med oplysninger om danskernes arbejdsmarkedstilknytning, som Udbetaling Danmark desværre ikke har adgang til. Derfor hjælper Mette Neist flere ansøgere med at ansøge om den manglende dokumentation i Rigsarkivet.

- I Rigsarkivet kan de ofte finde den dokumentation, som den enkelte ansøger mangler. Det foregår elektronisk, så det kræver ikke et større detektivarbejde i fysiske ringbind, siger Mette Neist.

Konkret information

Rigsarkivet kan ifølge socialkonsulenten hjælpe med følgende dokumentation:

Hvis du har været lønmodtager uden ATP-bidrag (1970 – 2017), lærling, elev eller under uddannelse med løn (1971 – 1978), arbejdet som 16- eller 17-årig (1971 – 1978), selvstændig erhvervsdrivende (1971 – 1973), medarbejdende ægtefælle (1971 – 1973), aftjent værnepligt (1969 – 2005) og civil militærnægter (1969 – 2005).

Hvis du har modtaget arbejdsløshedsdagpenge (1976 – 1979), sygedagpenge (1983 – 1992), barselsdagpenge (1983 – 1992), dagpenge mens du passede alvorligt sygt barn (1990 – 1998), feriedagpenge (1981 – 1984) og ydelse for tabt arbejdsfortjeneste (1980 – 2002).

Læs også