Søg tilskud til forbedring af arbejdsmiljøet

Private virksomheder med op til 50 ansatte kan løbende søge tilskud til projekter, der forebygger fysisk og psykisk nedslidning og arbejdsulykker i små private virksomheder i Danmark. Det oplyser rådgivningsvirksomheden LHN.

Små private virksomheder kan løbende søge tilskud til projekter, der forebygger fysisk og psykisk nedslidning og arbejdsulykker, og der er ifølge LHN afsat 105 millioner kroner årligt til puljen i 2022 og 2023.

- Du kan søge om tilskud til nye projekter, der understøtter puljens formål om at forebygge nedslidning og arbejdsulykker. Projektet skal sigte mod at løse eller forebygge en arbejdsmiljømæssigt relevant problemstilling i din virksomhed, skriver LHN på sin hjemmeside, og tilføjer:

- Du kan kun få tilskud til nye projekter og ikke allerede igangværende indsatser om forbedring af arbejdsmiljøet i virksomheden. Projekterne skal samtidig ligge inden for mindst ét af puljens tre indsatsområder, som er:

1. Autoriseret arbejdsmiljørådgivning med henblik på at forebygge fysisk eller psykisk nedslidning hos de ansatte eller at forebygge, at de ansatte kommer ud for arbejdsulykker.

2. Sundhedsfremme for de ansatte i form af fysisk træning på arbejdspladsen.

3. Afprøvning af tekniske hjælpemidler i driften, som kan forbedre det ergonomiske arbejdsmiljø samt reducere risiko for arbejdsulykker.

Ansøgningsproces

- Ansøgninger kan indsendes til Arbejdstilsynet indtil slutningen af 2023, og du må først igangsætte dit projekt, når du har modtaget tilsagn fra Arbejdstilsynet, skriver LHN, der tilføjer, at man kan få tilskud til 80 procent af de afholdte tilskudsberettigede udgifter.

Du skal indsende din ansøgning online via Tilskudsportalen, som administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Læs også