Renteudgifterne kommer til at slå hårdt næste år

Rentestigninger for milliarder af kroner kommer til at sluge en stor del af landbrugets overskud til næste år, vurderer Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi i ny rapport.

Til næste år forventes restindkomsten efter finansielle poster at blive stærkt påvirket af rentestigninger og øgede forpagtningsomkostninger på samlet set mere end syv milliarder kroner.

Det vil få landmændenes indkomst efter finansielle poster til at falde fra 13,2 milliarder kroner i 2022 til 1,9 milliarder kroner i 2023 – og det er ikke nok til at honorere det beregnede arbejdsvederlag for brugerfamilierne.

Det vurderer Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) på Københavns Universitet i en ny rapport, Landbrugets Økonomi 2022.

- Renteudviklingen vil være definerende for de økonomiske perspektiver i landbruget de kommende år

IFRO 

Samlet set forventes de ordinære nettorenteudgifter at stige med 2,4 gange, fra et niveau på 4,8 milliarder kroner i 2022 til 11,3 milliarder kroner i 2023.

Så højt et niveau er ikke set siden finanskrisen i 2008-2009 – hvor landbrugets gæld dog var noget højere.

Især er F1-renterne steget – fra minus 0,24 procent til plus 3,26 procent eksklusive administrationsbidrag (inden rapportens deadline).

Variabel rente dominerer

Mange landmænd har i årets løb lavet såkaldte skrå konverteringer – det vil sige skiftet fra fast til variabel rente, så IFRO regner med, at landmændene i 2022 reducerede deres fastforrentede lån til 14 procent af realkreditgælden, mens 18 procent var rentetilpasningslån med over et år til næste refinansiering, og 68 procent var rentetilpasningslån med op til og med et år til næste rentetilpasning.

IFRO forventer, at landbruget er godt rustet til at håndtere de kommende rentestigninger, »hvis det høje renteniveau ikke varer for længe, og hvis priserne på visse produktionsfaktorer, især energi og handelsgødning, igen bliver normaliseret«.

Renteudviklingen er dog også enormt vigtig for landbrugets indkomst de kommende år, lyder det fra IFRO. Instituttet vurderer således, at det er sandsynligt, at der inden for en kortere årrække vil komme et år, hvor landbrugets faktorpriser og rentebetalinger stadig er høje, mens produktpriserne bliver lave.

- Renteudviklingen vil være definerende for de økonomiske perspektiver i landbruget de kommende år, lyder det.

Læs også