Landbruget med største overskud i mange år

Landbrugets økonomi i 2022 tegner til at blive den bedste længe, godt trukket op af mælkeproducenternes resultater, viser en rapport fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi.

Dansk landbrug har haft et formidabelt 2022. Det viser rapporten Landbrugets Økonomi 2022 fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, IFRO, på Københavns Universitet.

Erhvervets samlede overskud efter renteudgifter forventes således at blive 13,2 milliarder kroner, hvilket lige akkurat overgår rekorden fra 2020.

Resultatet dækker over store forskelle på tværs af erhvervet, hvor mælkeproducenter har historisk gode resultater, mens grise- og ægproducenter har dårlige resultater.

Mælkeproducenterne får i år det største driftsoverskud nogensinde – i gennemsnit 4,5 millioner kroner før ejerløn for de konventionelle producenter og 3,5 millioner for de økologiske. 

Acceptabelt afkast

Ifølge seniorrådgiver Jens-Martin Roikjer Bramsen, IFRO, er mælkeproducenternes indtjening dog ikke på nogen måde abnormt høj.

- Faktisk sikrer rekordoverskuddet blot, at mælkeproducenterne for første gang i umindelige tider får et afkast, som er acceptabelt set i lyset af deres gæld og den risiko, de løber, siger han til Finans.

For griseproducenterne forventes et gennemsnitligt driftsresultat før aflønning af brugerfamilien på 395.000 kroner pr. bedrift i 2022, stigende til 1,5 millioner kroner i 2023.

Produktionsomkostningerne ved jordbrugsproduktionen for hele sektoren skønnes at stige fra 80,4 milliarder kroner i 2021 til 91,3 milliarder kroner i 2022, drevet af især den generelle inflation, foderomkostninger og omkostninger til energi og handelsgødning.

I 2023 forventes produktionsomkostningerne at stige yderligere 1,3 milliarder kroner til 92,6 milliarder kroner i 2023. Dette tal er dog behæftet med stor usikkerhed.

Læs også