Mælken er oftere og oftere fra Jylland

Ifølge en statistik fra Mejeriforeningen øges mælkeindvejningen i Jylland gradvist. Mens den tilsvarende falder på Fyn, Sjælland og øerne.

Når man griber en mælkekarton i supermarkedet, er der en stadig større sandsynlighed for, at den er lavet på jyske køer. Det fremgår af statistik for Mejeriforeningen, der dækker 2022.

I forvejen er Jylland dominerende inden for mælkeproduktion. Og år for år har den vestlige landsdel øget sin mælkeindvejning, mens den er faldet på Fyn, Sjælland og øerne.

Af statistikken fremgår det, at mælkeindvejningen i 2022 i Jylland var på knap 5,2 millioner tons. Det er en stigning på 6,8 procent i forhold til 2016. På Fyn var mælkeindvjeningen tilsvarende på 249.000 tons. Et fald på 4,2 procent i samme periode. Særligt er der sket en udvikling fra 2021 til 2022.

De østlige øer i Danmark står for 220.000 tons mælk. Det svarer til et fald på 11 procent i forhold til 2016. Når man kigger på hele landet er mælkeproduktionen gradvist blevet øget, så man i 2022 indvejede 5,7 millioner tons. En stigning på 5,4 procent i forhold til 2016.

Det fremgår også af statistikken, at mælkeproducenterne har samlet sig på stadig større, men færre, bedrifter. Fra 2016 og indtil sidste år er antallet af mælkeproducenter faldet drastisk, fra 3.295 til 2.431. En nedgang på 26,2 procent.

Til gengæld er den gennemsnitlige leverance i ton pr. ejendom steget fra 1.631 til 2.322. En stigning på hele 42,4 procent. Det gennemsnitlige antal køer pr. ejendom er ligeledes steget, fra 171 til 229.

Samtidig er den gennemsnitlige ydelse pr. malkeko steget med mere end 500 kg. I perioden 2015/16 var der en gennemsnitlige ydelse pr. ko på lige over 10 ton. I perioden 2021/22 var samme tal steget til 10,5 ton, oplyser Seges ifølge Mejeriforeningens statistik.

Læs også