Er du klar til svinepest?

Det er nu, du skal placere dine penge i sikker havn og lave en plan for, hvad du vil gøre, hvis den afrikanske svinepest rammer Danmark eller Tyskland, siger rådgivningsdirektør.

Den afrikanske svinepest er uhyggelig tæt på at krydse grænsen til Tyskland, og det er måske bare et spørgsmål om tid, før pesten også rammer Danmark. Er du klar til det, spørger Hans Vigen, der er direktør for det finansielle rådgivningsselskab Agrocura.

Han mener, at alle danske svineproducenter bør have en plan klar, så de ikke kommer for sent i gang med at lave nødvendige modtræk, eller måske ligefrem bliver forhindret i at lave dem, fordi de sædvanlige samarbejdspartnere, så snart krisen indtræffer, vender rundt på en tallerken og bliver til modstandere i stedet.

- I værste fald kan det betyde, at svinebedriften lider likviditetsdøden og går konkurs, siger Hans Vigen.

Råderet

Han opfordrer først og fremmest svineproducenterne til at have et solidt likviditetsberedskab klar.

- Dermed kan de selv bestemme, hvad der skal ske, hvis bedriften skulle ryge ind i en krise, siger Hans Vigen, og uddyber:

- Mange svineproducenter har penge stående på konti i andre firmaer – eksempelvis foderstoffen. Jeg vil dog anbefale, at man trækker pengene hjem på bankkontoen, så man har dem i beredskab, hvis svinepesten kommer. Når pengene står på en bankkonto, skal man ganske vist betale en rente på typisk 0,75 procent, men til gengæld kan man komme til pengene. Det er ikke sikkert, at man kan det på andre konti. Og det kan i yderste konsekvens være afgørende for bedriftens overlevelse.Med andre ord skal man se de penge, som man betaler i rente, som en slags forsikringspenge for at kunne reagere hurtigt, mener Hans Vigen.

Forholdsregler

Hvis afrikansk svinepest kommer til Danmark, er det en fordel inden da kunne svare på spørgsmål såsom:

  • Er der et finansielt beredskab til at håndtere mulige markante fald i noteringerne?
  • Står din likviditet tilgængelig til øjeblikkeligt brug på egne konti?
  • Er der aftalt med banken, hvilke forpligtelser der skal opretholdes, hvis konsekvensen bliver hel eller delvis nedlukning af svineproduktionen?
  • Vil realkreditten give afdragsfrihed i en periode?
  • Hvordan er opsigelsesmulighederne i eventuelt lejede stalde?
  • Kan man sætte aftalte foderkontrakter i bero?
  • Skal medarbejderstaben tilpasses?

Kilde: Agrocura

Forøg likviditet

Han opfordrer også svineproducenterne til at undlade at indfri gæld, selvom det kan være fristende med alle de ekstra penge, der ruller ind på kontoen i øjeblikket på grund af de høje svinepriser.

- Brug i stedet pengene til at øge dit likviditetsberedskab, lyder rådet.

Ligeledes bør man på forhånd have aftalt med banken, hvilke afdrag, man fortsat skal betale i tilfælde af hel eller delvis nedlukning af svineproduktionen på bedriften. Det kan også være, at banken vil være indstillet på at hjælpe med at finansiere den løbende drift, indtil bedriften er kommet op at køre igen.

- Du skal være opmærksom på, at uanset hvilken rammeaftale, du laver med dit pengeinstitut, så kan instituttet trække den ramme tilbage igen. Men så har du i det mindste gjort, hvad du kunne – og du har noget på skrift, som du kan gøre gældende over for banken, siger Hans Vigen.

Få en afklaring

Svineproducenterne bør også allerede nu få afklaret med deres realkreditselskab, om det er muligt at få afdragsfrihed i en periode.

- Det er nemmere at forhandle med realkreditten nu, hvor der ikke er nogen problemer, fremfor når alle kommer og vil have afdragsfrihed på samme tid, siger Hans Vigen.

Det er også vigtigt at få afklaret, hvad der skal ske med foderkontrakterne.

- Kan man komme ud af dem? Tag en snak med din lokale foderleverandør om, hvordan  du er stillet, såfremt du ikke kan aftage den aftalte fodermængde.

Det kan også koste dyrt ikke at have styr på opsigelsesvarslerne over for bedriftens medarbejdere.

- De virksomheder, der efter den finansielle krise i 2008 ikke var hurtige nok til at afskedige folk, var også dem, der døde, bemærker Hans Vigen.

Lejere

De svineproducenter, der lejer en stald, kan allerede nu forsøge at forkorte opsigelsesvarslet eller forhandle sig frem til, at de ikke kommer til at hænge på staldudgifterne i en situation, hvor der ikke er grise i stalden.

- Det kan godt ske, at det ikke lykkes, men så har du i det mindste forsøgt, siger Hans Vigen.

Hans anbefaling til svineproducenterne er at skaffe sig et overblik over, hvad det koster i indtægt henholdsvis 6, 12 og 18 måneder frem, hvis Danmark bliver ramt af svinepest. Dernæst bør de forholde sig til scenarierne og udvise rettidig omhu.

- For nogle kan det være nødvendigt at belåne ejendommen yderligere op nu, hvis de kan. Andre vil måske finde ud af, at bedriften må lukke, mens der også er en gruppe af producenter, der er tilstrækkeligt stærke til, at de kan redde sig ud af situationen ved at forberede sig nu, siger Hans Vigen.

Bremselængde

Under alle omstændigheder bør alle vide, hvilken bremselængde, de har i tilfælde af, at svinepesten kommer, og hvordan de kan forkorte den allerede nu, mener han.

Selvom det skulle ske, at pesten ikke kommer til Danmark, er det alligevel vigtigt at have en plan, mener rådgivningsdirektøren.

- Alene det, at du har en beredskabsplan i tilfælde af afrikansk svinepest, gør, at banken vil se mere positivt på sit engagement med dig, end hvis du ikke gør noget.

Hans Vigen vurderer, at hvis svinepesten rammer Tyskland, vil det i en periode betyde stop af eksport til Tyskland. Derfor er det endnu vigtigere for smågriseproducenter at have deres likviditetsberedskab klar.

- Vi eksporterer små 14 millioner smågrise årligt til Tyskland. Det danske marked vil ikke kunne aftage denne mængde. Der findes ikke stalde nok til dem, lyder det fra Hans Vigen.

morten@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 40 75 76 96

Læs mere om Afrikansk svinepest

ASF er en virussygdom med høj dødelighed. Derfor er der stort fokus på effektiv smittebeskyttelse for at undgå et udbrud på dansk jord.

Læs mere her

Læs også