Nyt rådgivningsfirma inden for landbrugsøkonomi

Revisor med stor erfaring med landbruget tilbyder nu rådgivning til driftsledere i forbindelse med optimering og investeringer.

Næsbjerg i Vestjylland er blevet hjemsted for rådgivningsfirmaet Næsbjerg Rådgivning & Revision ApS, som tilbyder økonomisk rådgivning i landbrugssektoren med speciale inden for kvæg og mink.
 
Firmaet tegnes af Cand. Agro, registreret revisor Christian Jørgensen og bygger på hans mangeårige erfaring inden for landbrugsrådgivningen samt et godt kendskab til landbrugets vilkår og muligheder.
 
Målgruppen for Næsbjerg Rådgivning & Revision er især driftsledere, der ønsker en tæt og kvalificeret sparring. Christian Jørgensen vil blandt andet hjælpe kunderne til at træffe bedre beslutninger i forbindelse med den løbende optimering i bedriften samt ved overvejelser om større investeringer på bedriften i jord og ejendom med mere.
 
Som registreret revisor og medlem af foreningen FSR - danske revisorer, er Christian Jørgensen løbende opdateret med blandt andet selskabslovgivningen og i stand til at yde en meget helhedsorienteret rådgivning, der også inddrager mulighederne for selskabskonstruktioner og ansvarlig kapital, crowdfunding modeller, netværkslån, Earn-out, skatteudskydelse med videre som afsæt for at realisere planer om udvikling og vækst i erhvervet.

Læs også