Rekordhøjt dækningsbidrag i planteavlen

Planteproducenternes økonomiske resultat for 2019 var væsentligt bedre end i 2018, konstaterer Seges efter at have analyseret resultaterne for 865 bedrifter med 245 hektar i gennemsnit.

- Bruttoudbyttet for gennemsnitsbedriften som helhed (inklusive andre produktionsgrene end planteavl) var i 2019 på godt 3,9 millioner kroner pr. bedrift i gennemsnit, svarende til godt 16.000 kroner pr. hektar, hvilket svarer til en stigning på cirka 13 procent i forhold til tørkeåret 2018.

Både bruttoudbyttet og dækningsbidraget er ifølge analysen det højeste i 10 år.

Resultatet af den primære drift blev på 927.000 kroner pr. bedrift, mens driftsresultatet landede på 716.000 kroner.

Maskinudgifter

Den tredjedel, der har de laveste maskinomkostninger, har ifølge analysen i gennemsnit haft maskinomkostninger, der er 41 procent mindre end den tredjedel, der har de højeste maskinomkostninger. Målt i 2019-priser er maskinomkostningerne eksklusive arbejde steget med knap 4 procent siden 2010, oplyser Seges.

Se mere i rapporten »Økonomiske resultater for bedrifter med hovedproduktion planteavl i 2019« på Landbrugsinfo.dk.

mip

Læs også