Sparekasse får hård kritik af tilsyn

Den Jyske Sparekasse tager for store risici, og kontrolfunktioner er for dårlige, mener Finanstilsynet i en tilsynsrapport.

Det duer ikke at have for høj appetit på risiko og kontrolfunktioner, der ikke opdager fejl, lyder kritikken fra Finanstilsynet af Den Jyske Sparekasse i en rapport. 

Rapporten er kommet i stand efter et tilsynsbesøg i efteråret i den landbrugstunge sparekasse, hvor Finanstilsynet havde fokus på sparekassens projektfinansiering og interne kontrolfunktioner og revision. 

Sparekassen kritiseres blandt andet for at have en upræcis kreditpolitik, som samtidig »ikke er afgrænset«. 

Påbud

På baggrund af, at Finanstilsynet mente, at sparekassen var for risikovillig, påbød tilsynet den at sikre, at den overholder sin egen politik, udviser forsigtighed – foruden at den nedskriver for 31 millioner kroner.

Sparekassen blev også kritiseret for at have et for dårligt overblik over sit kontrolmiljø og begå mange fejl i de udførte kontroller.

Finanstilsynets konklusion blev, at sparekassen skulle øge sit solvensbehov til nu 11,5 procent.

Finanstilsynet skriver:

- Kapitalprocenten var opgjort til 18,5 procent, svarende til en overdækning til solvensbehovet på 7,0 procentpoint. Sparekassen bør genoverveje sin kapitalmålsæltning, så den sikrer en tilstrækkelig overdækning under stress uanset den aktuelle kontracykliske kapitalbuffer. 

mip

Læs også