35 millioner til Danish Agro-medlemmerne

Andelsgrovvareselskabet havde sidste år et resultat efter skat og minoritetsandele på 140 millioner kroner. Af dem udloddes 25 procent til selskabets omkring 9.000 medlemmer.

Når skatten og andelene til minoritetsaktionærerne i Danish Agros mange selskaber er betalt, er der 140 millioner kroner tilbage af de 402 millioner kroner, som koncernen tjente i 2019 før skat.

Det er vedtægtsbestemt, at 25 procent af overskuddet kan deklareres til medlemmernes konti, det til sige 35 millioner kroner af årets regnskabsresultat. Samlet set har Danish Agro dermed overskudsdeklareret i alt 176 millioner kroner de seneste fem år.

Det er bestyrelsesformand i Danish Agro, Jørgen H. Mikkelsen, tilfreds med, set i lyset af udfordringerne i det forgangne år.

 Danish Agro i tal

Mio. kroner 2015 2016 2017 2018 2019  
Omsætning 28476 31548 31452 32997 35313  
Driftsresultat EBITDA 1064 1133 1134 1001 1052  
Koncernresultat før skat EBT 603 626 613 447 402  
Koncernresultat efter skat 486 538 497 351 308  
Balance 13786 14651 15568 17377 17099  
Egenkapital 4138 4416 4895 5158 5279  
Soliditet i procent 30 30,1 31,3 29,7 30,9  

Soliditet på 30,9 procent

- Det er yderst positivt, at soliditeten i Danish Agro-koncernen er øget med 1,2 procentpoint til 30,9 procent. Og at vi endnu en gang er i stand til at tilgodese vores medlemmer gennem overskudsudlodning med 25 procent af overskuddet efter skat.

- Det er et naturligt mål for os som andelsselskab, at vi er i stand til at præmiere vores medlemmer, når de økonomiske forudsætninger er til stede, siger bestyrelsesformanden.

For 2020 sigter Danish Agro efter et resultat før skat i niveauet 500 millioner kroner og en soliditetsgrad i niveauet 32 procent.

eh

Organisationen på plads

Den folkevalgte organisation i Danish Agro a.m.b.a. er blevet ændret til nu at bestå af en delegeretforsamling på 43 medlemmer, valgt på efterårets ekstraordinære regionsmøder, sammen med en medarbejderrepræsentant samt mulighed for to eksterne delegerede.

Delegeretforsamlingen var for første gang samlet her den 4. februar for at få 2019-regnskabet præsenteret. Næste gang, de mødes, er ved generalforsamlingen den 2. marts, hvor regnskabet bliver forelagt til godkendelse, og hvor de skal vælge bestyrelsen for Danish Agro a.m.b.a.

Efterfølgende afholdes seks regionsmøder rundt i landet, hvor alle medlemmer inviteres til en orientering om koncernen, regnskabet og de lokale forhold. I år er der ingen valghandling, men fremadrettet vælges de delegerede på disse regionsmøder.

eh

Læs også