Producentforening mener minister sparker en åben transportdør ind

Grisenes velfærd skal naturligvis være i orden under transport. Og det er de allerede, vurderer Danske Svineproducenter. Foreningen undrer sig over, at fødevareministeren vil indlede forhandlinger om en fortsat øget kontrol af transporter.

- Det er vigtigt for os, at dyrevelfærden hos de grise, der transporteres både inden- og udenlands, er i orden. Men det er også allerede tilfældet, pointerer Danske Svineproducenter.
- Det er vigtigt for os, at dyrevelfærden hos de grise, der transporteres både inden- og udenlands, er i orden. Men det er også allerede tilfældet, pointerer Danske Svineproducenter.

Fødevareminister Mogens Jensen (S) er i færd med at sparke en åben dør ind, når han vil øge kontrollen og lave flere regler for danske smågrises rejse sydpå.

Det er vurderingen i Landsforeningen af Danske Svineproducenter.

- Husk på, at vores grise rejser sydpå under ordnede og kontrollerede forhold, der overholder EU’s love og regler. Men den allerstørste garanti for, at grisene har haft det godt på rejsen, er, at vores kunder modtager vores sunde og gode grise med glæde og tilfredshed. Det er den allerbedste indikator for, at forholdene har været i orden på turen, siger Kim Heiselberg, der er formand i Danske Svineproducenter.

- Hvis ikke grisene mødte så friske og uskadte frem, som vi får meldinger om, ville vores kunder naturligvis ikke betale for dem. Vi ville heller ikke opleve den stigende efterspørgsel, som vi gør, pointerer formanden.

- Det er vigtigt for os, at dyrevelfærden hos de grise, der transporteres både inden- og udenlands, er i orden. Husk på, det er vores grise, som vi har gået og passet og plejet. Derfor vil vi naturligvis ikke risikere, at de lider nogen som helst overlast på deres rejse til hverken slagteri eller til en anden svineproducent i ind- eller udland, siger Kim Heiselberg.

Varsler nye forhandlinger

Fødevarestyrelsen har netop udsendt opdaterede retningslinjer for vurdering af dyretransporter ved høje temperaturer i Europa. Og senest har fødevareminister Mogens Jensen meddelt, at han indleder politiske forhandlinger om en fortsat øget kontrol af transporter.

Disse forhandlinger kommer i kølvandet på, at den daværende VLAK-regering og DF lavede en politisk aftale om styrkelse af kontrollen med dyretransporter. Her blev kontrollen af grisetransporter gjort mere sammenhængende og styrket betragteligt, lyder det fra producentforeningen. Det indebar blandt andet et øget antal indladningskontroller, mere tid til at udføre kontrollen samt en mere risikobaseret kontrol.

Bakker op om ens krav

Et formål var også at forbedre Fødevarestyrelsens (FVST) mulighed for at tilrettelægge og gennemføre sin kontrol.

Kim Heiselberg konstaterer imidlertid nu, at Dyrenes Beskyttelse op til nye forhandlinger ifølge producentforeningen forsøger at problematisere, at flere hundrede smågrise rejser sammen sydpå i en lastbil. En rejse, der varer et døgns tid.

- Men det er der absolut ikke noget i vejen med, hvis forholdene er i orden, og det er de, fastslår Kim Heiselberg, der henviser til, at Dyrenes Beskyttelse vil have faste, ensrettede regler for, hvor meget plads, grisene skal have, og hvor højt til loftet, der skal være.

- Det kan vi da kun bakke op om, så længe kravene ikke er baseret på følelser, men på forskning, og så længe transporterhvervet har nok tid til at omstille sine køretøjer, hvis det bliver konsekvensen af eventuelle nye regler, supplerer Per Bardrum, der er direktør i Danske Svineproducenter.

 - Det nytter jo ikke noget at indføre krav med så kort varsel, at det rent praktisk umuliggør transport af grise, og at de i stedet »brænder inde« på gårdene og i sidste konsekvens må aflives. Det er et scenarie, som ingen kan være tjent med, påpeger formand og direktør i Danske Svineproducenter samstemmende.

jll@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 20 95 82

Læs også

Svineproducenter roser aftale
Venstre roser sig selv: - Vi fik holdt kontroludgifterne nede for dyretransport
Nyt forlig om kontrol af dyretransporter
- Vi oplever, at grisene kommer friske frem
Sektordirektør: Nye højdekrav til grisetransport vil få en voldsom konsekvens