Danmark scorer højt på god dyrevelfærd for malkekøer

En ny undersøgelse af malkekøernes velfærd i fem EU-lande viser, at velfærden i de danske stalde ligger i den høje ende sammen med Sverige.

De danske malkekøer har det godt. Det er resultatet af en undersøgelse, som Fødevarestyrelsens Videncenter for Dyrevelfærd netop har offentliggjort.

I undersøgelsen har man undersøgt og sammenlignet malkekøernes velfærd i henholdsvis Danmark, Sverige, Tyskland, Holland og Storbritannien.

Undersøgelsen viser, at Danmark og Sverige ligger suverænt i toppen. Storbritannien følger tæt efter, mens Holland og Tyskland ligger i bunden.

Sådan skriver Seges Innovation på deres hjemmeside.

At Danmark og Sverige ligger højt skyldes ifølge analysen især to forhold. Dels at de to lande er de eneste af de fem, der har lovgivning om hold af kvæg med fokus på dyrevelfærd. Dels at der i begge lande er en relativt høj andel af mælkeproduktionen, som enten er økologisk eller producerer mælk under et dyrevelfærdsmærke.

At der er lovgivning med fokus på velfærd i Danmark og Sverige betyder, at de to landes minimumskrav, og dermed den gennemsnitlige velfærd i staldene, ligger relativt højt.

Ser man på nogle af de parametre, som er vægtet i undersøgelsen, og hvor Danmark på grund af lovkrav ligger højt, kan blandt andet nævnes:

  • Én seng pr. ko
  • Brede gangarealer
  • Adgang til sygeboks
  • Smertelindring ved afhorning
  • Adgang til børster
  • Krav om kloveftersyn
  • Kun ganske få køer i bindestalde.

Hvad angår økologisk mælkeproduktion og produktion under velfærdsmærker, kan Danmark bryste sig af, at omkring en fjerdedel af producenterne er med i hjerteordningen – enten som økologer eller konventionelle. 13 procent af mælkeproduktionen i Danmark er økologisk, mens det i Sverige er 17 procent.

Dyrevelfærd på kvægkongressen

Bliv klogere på god dyrevelfærd i de danske kvægstalde på årets kvægkongres, hvor et godt kalve- og koliv er et af gennemgående temaer. Kongressen foregår 27. og 28. februar i Herning.

Læs også