Nyetableret: Går nu i ringen med sine egne køer

Christoffer Østergaard har prøvet det før – dyrskuer. Det seneste år har han stillet med sine egne køer efter, han overtog Faderstrupgaard sidste sommer.

Jerseykøerne er lige nu blot hobby for Christoffer Østergaard, hvis besætning primært består af holsteinkøer. Besætningen på Faderstrupgaard består lige nu af 200 årskøer, primært Holstein.

Den første juli sidste år overtog 31 årige Christoffer Østergaard Faderstrupgaard udenfor Hornum, nær Aars, i fri handel. En ejendom med plads til 160 køer.

Samtidig overtog han også sine forældres gård i Vilsted, en ejendom hvor de tomme bygninger havde rummet 300 årskøer, men hvor Christoffer Østergaard ikke kunne se så store fremtidsmuligheder i, som på Faderstrupgaard. Derfor er ejendommen i dag bortforpagtet sammen med de godt 200 hektar jord, der hører dertil. Den rummer i dag 1.200 slagtekalve.

På Faderstrupgaard var der til gengæld alt det Christoffer i årene forinden havde sporet sig mere og mere ind på, var det han godt kunne se sig selv i.

- Mine forældres ejendom var tom, og for mig var det ret uoverskueligt, at skulle til at indkøbe ny besætning og sætte alt det i gang igen. Samtidig ville jeg stå med en ungdyrstald, som nok er forældet om to år og måske uden så meget fremtid i forhold til 2034-kravene. Der er den her ejendom helt anderledes, der er »kun« vedligehold, og fra første gang jeg var ude af se den, kunne jeg godt se, at det kunne være interessant, og et sted jeg godt kunne lande, siger Christoffer Østergaard.

Den tidligere ejer samt to ukrainere er ansat på ejendommen.

De rødbrogede har en særlig plads

Koantallet på Faderstrupgaard blev hurtigt udvidet til 200 og inden længe flytter de drægtige kvier ind i en lejet stald, og frigiver plads til omkring 20 årskøer mere.

For Christoffer handler det ikke om at blive stor, men at udnytte de muligheder der er.

Stalden rummer primært holsteinkøer, men også både DRH og Jersey. Og selv om der lige nu kun er to procent rødbrogede, betyder de noget ganske særligt for Christoffer. Morfar havde nemlig rødbrogede køer.

- Lige så længe jeg kan huske har morfar haft 15 rødbrogede køer i bindestald, siger Christoffer, som også den vej igennem, blev introduceret for dyrskuer for første gang.

Skæbnen ville, at Christoffer senere blev ansat ved Svend Hestbæk, som købte nogle af morfars køer, da besætningen skulle afhændes.

- Og så kom jeg med ham på dyrskue, husker Christoffer Østergaard, som håber på at både den rødbrogede race og jerseyracen kommer til at fylde mere i besætningen fremadrettet.

- De rødbrogede fordi de betyder noget helt særligt og jerseykøerne fordi det er hobby og en del af bagtankerne frem mod 2034.

Kammeraterne fandt de rette køer

Faderstrupgaard stiller med seks køer, tre holsteinkøer og tre jerseykøer. Køer, som blev udvalgt i et samarbejde mellem Christoffer og en flok jævnaldrende avlsinteresserede kammerater ved en aftenrundtur gennem stalden.

- Der er måske nogen, der synes vi er mærkelige, for der har vi alle sammen set på køer hele dagen, griner Christoffer.

Men den fælles interesse og forståelse betyder meget for Christoffer, som betegner sig selv som en, der stadig lærer, når det gælder marginalerne dommerne vurderer på.

- Jeg ser frem til Kimbrerskuet. Det er et rigtig godt lokalt skue med en meget afslappet stemning, og det kan jeg godt lide, siger Christoffer Øetergaard.

Seks køer fra Faderstrupgaard 

Race

Far

Laktation

Holstein

Callen

2

Holstein

Callen

2

Holstein

VH Octano

3

Jersey

VJ Libby

4

Jersey

VH Hilux

3

Jersey

Doyle

1

 

Læs også