Unge bringer avlsarbejdet videre: - Der går jo sport i at møde med de bedste dyr

To unge, Jes van den Heuvel og Manon Tax, interesserer sig for Jersey-avl og mønstring og er med på Det sønderjyske Fællesdyrskue i Aabenraa.

Der er solide og gode traditioner for en flot udstilling af malkekvæg på fællesdyrskuet i Aabenraa, og skuet i år bliver ingen undtagelse. Faktisk er der en pæn fremgang i antallet af tilmeldinger, fortæller skuets tovholder, Mette Sørensen.

De unge er med til at fastholde de gode oplevelser på dyrskuepladsen og er klar til at tage over. To af dem er 19-årige Jes van den Heuvel og hans kæreste, ligeledes 19-årige Manon Tax fra Nr. Hostrup ved Rødekro. De glæder sig til skuet i Aabenraa og deltager med egne kvier samt dyr fra en malkekvægbesætning ved Ribe, hvor Jes van den Heuvel arbejder som led i sin uddannelse.

Især Jes van den Heuvel har så stor interesse for Jersey-avl, at han valgte en praktikplads under landbrugsuddannelsen på Gråsten Landbrugsskole på ejendommen Sønnerfenner ved Ribe, hvor ejerne, Tanja og Jens Svejstrup Juul Rasmussen går meget op i Jersey-avl.

Jes van den Heuvel kører derfor hver dag på tværs af Sønderjylland for at komme på arbejde. Men det gør ikke så meget, for Manon Tax går på HHX på Ribe Katedralskole, og så kan de køre sammen.

Også dyrskuerne har de sammen. Manon Tax hjælper med at mønstre i ringen, og hun er faktisk så godt til det, at hun skal mønstre de køer og kvier, som har en chance for at komme frem i konkurrencen. Simpelthen fordi mønstringen spiller en rolle for chancen for at få en topplacering:

- Det med at føre dyrene rundt i ringen er noget man kan øve sig i og lære at gøre godt, men det handler nok især om at have en god kontakt med dyrene og kunne fornemme, hvornår de skal holde lidt igen, og hvornår de skal fremad, siger Manon Tax.

- Men det er afgørende, at man har øvet med køerne inden skuet. De skal vide, hvorfor og hvordan jeg reagerer, og jeg skal kende dyrene og vide, hvad der skal til, siger Manon Tax.

Jes van den Heuvel erkender, at det nok kniber en smule med egen tålmodighed, og det påvirker mønstringsresultatet. Men han satser på, at det kan udvikle sig til det bedre, og han vil ikke undvære oplevelserne på skuepladsen.

Skal ud og hilse på

Hjemme i Nr. Hostrup, hvor parret bor hos hendes forældre, har Jes van den Heuvel nogle kvier gående, som han har »arvet« fra forældrenes bedrift ved Løgumkloster. Han har altid haft med køer at gøre, og Jersey er helt klart den foretrukne race:

- Når jeg kommer fra arbejde, vil jeg altid gerne ud og se til dyrene. Det er fint at arbejde med avl på Sønnerfenner, men det er også godt at have sine egne, og jeg har det fint med at have nogle dyr fra den ejendom, som jeg er opvokset på, siger Jes van den Heuvel.

- Altafgørende for at deltage i dyrskuet er interessen for kvæg og for kvægavl. Jeg er fra en kvægejendom ved Løgumkloster, og jeg har altid godt kunnet lide køer – og især Jersey-køer, siger Jes van den Heuvel.

- Der går jo sport i at møde med de bedste dyr. På dyrskuerne kan avlerne inden for racen altid blive enige om, at Jersey-køer generelt er de bedste, men de har sværere ved at blive enige om, hvilke Jersey-køer der skal vinde. Men der skal jo findes en vinder, og dagens form må så afgøre det, siger Jes van den Heuvel.

- Jersey er små og nemme køer. De er meget nysgerrige og har et godt temperament, og så bilder jeg mig ind at de er mere klimavenlige. De giver lidt mindre mælk, men til gengæld er der masser af værdistof, tilføjer han.

Klimavenlige køer

Han oplever, at racen er i fremgang, og det kan skyldes, at mange mener at Jersey-køer er mere klimavenlige end andre køer.

Faktisk har en gruppe forskere fra Wisconsin i USA offentliggjort beregninger, der viser, at klimaaftrykket på mælk produceret af en Jerseyko er 4,4 procent lavere sammenlignet med mælk fra en Holsteinko.

Forskerne lavede en såkaldt livscyklusanalyse, hvor de beregnede CO2-udledningen ved produktion af 1 kg energikorrigeret mælk. Analysen tog hensyn til alle dele af produktionen og omfattede bl.a. køernes fordøjelse, indkøbt og hjemmeavlet foder, gødningshåndtering og energiforbruget på bedriften.

Det er information, som Jes van den Heuvel er ganske tilfreds med at få. I det daglige oplever han, at Jersey-køerne fylder mindre – og det kan så spores på klimaregnskabet.

Går hele vejen med uddannelsen

Også Manon Tax er fra en kvæggård, og hun har det helt fint med, at kæresten fastholder drømmen om at blive selvstændig landmand, selv om det kan synes svært, om end ikke umuligt. Jes van den Heuvel siger:

- Jeg er glad for at være på Gråsten Landbrugsskole, og når jeg er udlært landmænd, læser jeg videre til produktionsleder og agrarøkonom, fordi det er hvad jeg mener, der er brug for i forhold til at få kompetencerne til at blive selvstændig. Kommer jeg væk fra skolen i en tid, tror jeg det bliver svært at vende tilbage for at tage uddannelserne, så det gælder om at holde fast, siger Jes van den Heuvel, som ikke lægger skjul på, at det praktiske arbejde tiltrækker meget mere.

Hans familie kom fra Holland til Danmark for at få en landmandstilværelse, og Jes van den Heuvel har stadig kontakt til hjemlandet, som han besøger to-tre gange om året, ligesom han følger med i de hollandske medier.

Udstilleren

Jens van den Heuvel er i praktik på jersey-ejendommen Sønderfenner ved Øster Vedsted.

Her er 160 Jersey-køer, kvier og tyrekalve Samt godt 200 hektar jord. Gården ejes af Tanja og Jens Svejstrup Juul Rasmussen, og familien går meget op i avl og dyrskuer. Ejendommen blev omlagt til økologi for to år siden, og mælken leveres til Naturmælk.

Jes van den Heuvel og Manon Tax kan følges på facebook-siden Tax-Heuvel Jersey

Læs også