Dyrskueåbning med fokus på udvikling, fornyelse og innovation

Dyrskueformand Torben Povlsen bød velkommen til det 141. fynske dyrskue med en glæde over fornyet fremdrift - både fra skuets side og fra det fynske landbrug.

Med en strålende sol fra en skyfri himmel og en stadig tiltagende menneskestrøm på dyrskuepladsen kunne Det Fynske Dyrskue ikke have ønsket sig en bedre start, da formand for dyrskuet Torben Povlsen i selskab af Søren Windell, rådmand for Odense Kommune, By- og Kulturforvaltning (K) og formand for Landbrug & Fødevarer Søren Søndergaard, fredag bød velkommen.

Og udover at fremhæve de væsentligt flere på dyrskuet end sidste år – både på dyreudstillingerne og på Børnedyrskuet - så formanden også sit snit til at sætte en streg under dansk landbrugs ønske om at skabe en bæredygtig fremtid.

Bæredygtig fremtid

- Fynsk landbrug er i fremdrift - en pågående fornyelse til mere moderne fødevareproduktion, mere teknologi, mere lokalt, men også mere biodiversitet. Der bliver lavet biotopplaner - naturtjek og flere andre tiltag på vores ejendomme, så vi udover at lave fødevarer også skaber variation lokalt.

- For vi ønsker alle at skabe en bæredygtig fremtid for Fyn, Danmark, Europa og Verden. Og det er netop essensen af fynsk landbrugs tilgang. Vi skal gøre hele verden mere bæredygtig. Vi skal mætte så mange munde med sunde danske varer som muligt - både gennem eksport af varer, men også gennem eksport af viden, genetik og teknologi.

Hvad kan det ikke blive til?

- Og hvad mener vi så med det? Jo, når vi kigger på, at vi i landbruget vil være klimaneutrale i 2050 - og vi skal reducere klimaaftrykket med 55-65 procent i 2030 - så snakker vi i første omgang om, at vi skal reducere CO2 med cirka fem millioner tons. Men vores viden hjælper også ude i verden. For eksempel har vi været med til at reducere 4,7 millioner ton i Kenya. Det er næsten det, vi skal nå i Danmark i 2030. Tænk hvad det kan blive til, hvis vi kan bruge den viden i flere udviklingslande. Og det er det, vi kan og gerne vil vise her på pladsen – udvikling, fornyelse og innovation, lød det fra Torben Povlsen.

Læs også