Byret afviser opsættende virkning i efterafgrødesag

Det lykkedes ikke for Agerskovgruppen at få »opsættende virkning« i sin retssag om efterafgrøder. Københavns Byret vendte onsdag tommelfingeren nedad.

Onsdag afgjorde Københavns Byret, at der ikke er grundlag for at tildele opsættende virkning i Agerskovgruppens retssag mod staten om efterafgrøder.

I afgørelsen kan man læse, at retten finder, at der ikke »er rimelig grund til at antage, at reglerne om efterafgrøder er ugyldige.«

Desuden lyder det, at reglerne om efterafgrøder er begrundet i behovet for at optage overskydende kvælstof fra landmændenes gødskning fra markerne.

Retten vurderer, at »det offentlige må derfor anses for at have en betydelig interesse i, at reglernes gennemførelse ikke udsættes. På denne baggrund finder retten, at der ikke er fornødent grundlag for at tillægge søgsmålet opsættende virkning.«

Var der blevet tildelt opsættende virkning til Agerskovgruppens retssag, så havde det betydet, at landmænd var blevet stillet på samme måde som før, efterafgrødereglerne blev indført, indtil en dommer havde afsagt dom. Det ville blandt andet sige, at kravet om målrettede efterafgrøder, hvor fristen for udsåning udløber torsdag, ville være blevet udsat.

Foreløbig kendelse

Fra Agerskovgruppens advokat Hans Sønderby lyder det i en kommentar:

- Jeg minder om, at der »blot« er tale om en foreløbig kendelse – ikke om sagens afgørelse på nogen måde.

Han forklarer, at retten kun tager stilling til efterafgrøder – ikke til datokrav eller sanktioner. 

Agerskovgruppen skal nu beslutte, om afgørelsen skal kæres til Landsretten.

lasse@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 22 67 35

Læs også