bannerPos

Byret afviser opsættende virkning i efterafgrødesag

Myndighederne har taget første stik i Agerskovgruppens retssag om efterafgrøder.

AF: LASSE EGE PEDERSEN

NYHEDSREDAKTØR, EFFEKTIVT LANDBRUG
19-08-2020 17:09
Det lykkedes ikke for Agerskovgruppen at få »opsættende virkning« i sin retssag om efterafgrøder. Københavns Byret vendte onsdag tommelfingeren nedad.

Onsdag afgjorde Københavns Byret, at der ikke er grundlag for at tildele opsættende virkning i Agerskovgruppens retssag mod staten om efterafgrøder.

I afgørelsen kan man læse, at retten finder, at der ikke »er rimelig grund til at antage, at reglerne om efterafgrøder er ugyldige.«

Desuden lyder det, at reglerne om efterafgrøder er begrundet i behovet for at optage overskydende kvælstof fra landmændenes gødskning fra markerne.

Retten vurderer, at »det offentlige må derfor anses for at have en betydelig interesse i, at reglernes gennemførelse ikke udsættes. På denne baggrund finder retten, at der ikke er fornødent grundlag for at tillægge søgsmålet opsættende virkning.«

Var der blevet tildelt opsættende virkning til Agerskovgruppens retssag, så havde det betydet, at landmænd var blevet stillet på samme måde som før, efterafgrødereglerne blev indført, indtil en dommer havde afsagt dom. Det ville blandt andet sige, at kravet om målrettede efterafgrøder, hvor fristen for udsåning udløber torsdag, ville være blevet udsat.

Foreløbig kendelse

Fra Agerskovgruppens advokat Hans Sønderby lyder det i en kommentar:

- Jeg minder om, at der »blot« er tale om en foreløbig kendelse – ikke om sagens afgørelse på nogen måde.

Han forklarer, at retten kun tager stilling til efterafgrøder – ikke til datokrav eller sanktioner. 

Agerskovgruppen skal nu beslutte, om afgørelsen skal kæres til Landsretten.

lasse@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 22 67 35

Skadevoldere kan lure i frøgræs

- Nogle skadevoldere kan være aktive længe i efteråret. Og nogle kan fortsætte deres aktivitet helt frem i foråret. Det kan for eksempel være aksløberens larve eller larver af græsmøl, påpeger Kenneth Svensson fra VKST.

Efterlyser idéer til ny teknologi

Miljøstyrelsen efterlyser ideer til projekter i Partnerskab om sprøjte- og præcisionsteknologi for perioden 2021-22. Man kan deltage i online-møder og høre om muligheder for at søge medfinansiering.

Flere byrder i branchen

- Jeg er på stående fod langt mere bekymret for corona, end jeg er for afrikansk svinepest i Tyskland, lød det fra sektordirektøren for Seges Svineproduktion på et møde i denne uge.

Der er dømt prisfald på el købt på spotmarkedet

Der er flere forhold, der taler for, at elprisen vil falde, vurderer handelsrådgivningsfirmaet AgroMarkets i en analyse.

DanBred udvider i Danmark

DanBred udbygger sit netværk af opformeringsbesætninger med høj sundhedsstatus til eksport.

Regeringen holder fast i massivt efterafgrødekrav

Igen til næste år skal landmænd reducere kvælstofudledningen med 3.500 tons, hvilket svarer til over 370.000 hektar målrettede efterafgrøder. Det møder kritik fra BL-direktør.
Side 1 af 1930 (38587 artikler)Prev1234567192819291930Next