Styrelse tager skridt til forenklet kvælstofregulering

Landbrugsstyrelsen går snart i gang med at prøve at videreudvikle og forenkle kvælstofreguleringen. Nu søger styrelsen hjælp fra landmænd med pionerånd til et pilotprojekt.

Kan et enkelt krav om produktion af biomasse hos landmænd erstatte regler og frister for pligtige- og husdyr-efterafgrøder? Det vil Landbrugsstyrelsen i gang med at undersøge i løbet af foråret. 

Derfor er styrelsen, i samarbejde med Landbrug & Fødevarer, klar til at teste, om et fastsat niveau af biomasse på markerne er et lige så effektivt middel mod kvælstofudvaskning som traditionelle efterafgrøder. Nu leder styrelsen så efter deltagere til projektet.

- Vi leder efter ti landmænd, der brænder for at udvikle mulighederne for kvælstofregulering, så det bliver mere fleksibelt for landbruget. Så hvis man sidder derude med en interesse for ny teknologi og en lyst til at bruge den på nye måder i marken, skal man skynde sig at sende en ansøgning herind, siger enhedschef i Landbrugsstyrelsen Steen Bonde.

Som deltager skal man være klar på at være med i projektet i to år frem. Til gengæld bliver man  fritaget fra de almindelige regler og frister om at etablere pligtige og husdyrefterafgrøder i de to år, som projektet løber. Samtidig  får deltageren større frihed til selv at vælge, hvilke planter man vil have på markerne i efteråret, så længe de når at udvikle sig godt nok.

Målet er større fleksibilitet

Formålet med pilotprojektet er at skabe større fleksibilitet for landmænd i hele Danmark.Efter projektets afslutning i december 2021, vil Landbrugsstyrelsen vurdere, om reglerne for pligtige og husdyrefterafgrøder kan ændres.

- Det er vigtigt, at vi får undersøgt, hvordan ny teknologi kan understøtte en miljøvenlig produktion samtidigt med, at landmændene får langt større fleksibilitet og flere valgmuligheder. Og med fremrykningen af den målrettede regulering, så haster det akut med at erfaringerne fra den slags projekter hurtigt kommer ud at virke, siger viceområdedirektør for Vand & Natur i Landbrug & Fødevarer Anders Panum Jensen.

Pilotprojektet er en del af partnerskabet om præcisionslandbrug mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Landbrug & Fødevarer.

Læs også