Fyns næststørste kvæggård opkøbt

Kurt Brusgård Poulsen, som i forvejen har besætning på Tåsinge med 1.400 køer, har sammen med sjællandsk kvægmand overtaget den konkursramte Dongsgården i Holmdrup med dens 1.200 jerseykøer.

I december måned måtte ejeren af Fyns næststørste kvægbedrift, Christian Halmø, begære Dongsgården ved Holmdrup lige nord for Svendborg, konkurs, blandt andet efter et fejlslagent staldbyggeri.

Bedriften med 550 hektar jordtilliggende, 450 hektar forpagtede arealer og dens besætning på 1.200 jerseykøer og ungdyr blev den 17. marts overtaget af erhvervsmanden Kurt Brusgård Poulsen, som i forvejen driver Fyns største kvægbedrift med 1.400 jerseykøer på Tåsinge. Det sker sammen med Jens Hemming Madsen fra Næstved med hver 50 procents andel af konkursboet.

36-årige Jens Hemming Madsen, som blandt andet har 10 års driftsledererfaring blandt andet i den store økologiske jerseybedrift hos sin bror, Søren Madsen, og senest har arbejdet som kvægkonsulent i Kvægrådgivning Danmark hos VKST, er direktør i det nye selskab.

Selvstændig enhed

- Bedriften vil være en selvstændig enhed, med Jens (Hemming Madsen, red.) som den daglige leder, og hvor de gode medarbejdere fortsætter, fortæller Kurt Brusgård Poulsen til LandbrugFyn.

Foruden Andekærgaard på Tåsinge er han som bekendt også medejer af flere andre landbrugsbedrifter i det fynske område, som tilsvarende drives som selvstændige enheder.

- Selvfølgelig vil vi da udnytte de samdriftsmuligheder og ressourcer, som vi råder over. Samtidig vil en af de første opgaver på Dongsgården være at færdiggøre staldudvidelsen, og ellers fortsætte driften efter Christian Halmøs ideer.

Christian Halmø etablerede kvægbedriften på Dongsgården for næsten 40 år siden, og udviklede den løbende til den store, landskendte jerseybesætning.

Læs også