Ændring af lejeloven

Den 1. juli 2022 trådte den nye lejelov i kraft. Der er tale om en sammenskrivning af den tidligere lejelov, som regulerer forhold mellem lejer og udlejer og lov om boligregulering, som regulerer forholdet mellem udlejer og det offentligt så som eksempelvis bopælspligt. Det gør Amalie Weberskov, advokatfuldmægtig hos Advodan Aalborg, opmærksom på.

- Den nye lejelov indeholder nu alene bestemmelser vedrørende forhold mellem lejer og udlejer. Bestemmelserne om forholdet mellem det offentlige og udlejer reguleres fremover i »Lov om boligforhold«, idet lov om boligregulering ophæves, påpeger hun.

Hun oplyser, at formålet med den nye lejelov er en forenkling af lejelovgivningen. Bestemmelserne i den nye lejelov er derfor opbygget kronologisk efter et lejeforholds forløb. Første kapitel vedrører således bestemmelserne om lejeaftalen. Herefter følger kapitler vedrørende betaling, mangler, vedligehold også videre. Afslutningsvist findes kapitler om opsigelse/ophævelse og fraflytning. Hvert kapitel afsluttes med en angivelse af kapitlets præceptive bestemmelser.

- Selvom der ikke har været tilstræbt større ændringer i retstilstanden, indeholder den nye lejelov alligevel nye bestemmelser, som det er vigtigt, såvel for lejer som udlejer, at gøre sig bekendt med, fastslår advokaten.

Som udlejer skal man blandt andet være særlig opmærksom på, at anvendelsen af en »for gammel« typeformular vil medføre, at bestemmelserne i typeformularen som forpligtiger lejer ud over lejeloven, er ugyldige. I det tilfælde vil de ugyldige forhold reguleres af lejeloven. I mange tilfælde vil det betyde, at udlejer ender med forpligtigelsen.

Læs også