Corona gjorde Bornholm til det nye Mallorca

Mange har købt ejendom på Bornholm, hvor det er muligt at købe helårshuse og landejendomme uden bopælspligt.

Kim Moore-Kofod, indehaver af Nybolig Landbrug i Rønne og Nexø, oplyser, at salget i forretningen i 2021 steg med 25 procent. Foto: Nybolig

Bornholm tæller omkring 40.000 indbyggere, og de har under corona-pandemien oplevet, at turisterne i den grad har fået øjnene op for klippeøen. Det oplyser Kim Moore-Kofod, indehaver af Nybolig Landbrug i Rønne og Nexø.

- Pludselig kunne danskerne ikke rejse til udlandet mere. Her på Bornholm var vi lige så usikre som resten af landet på, hvad nedlukningen ville betyde, fortæller ejendomsmægleren, der fik sig en positiv overraskelse.

Fra marts 2020 til november 2021 skete det modsatte af, hvad alle forventede. Der var et boom i turismen som aldrig før, fordi hr. og fru Danmark ikke kunne holde ferie i udlandet.

- På den måde blev Bornholm det nye Mallorca. Og mange gæster, som fik øje for øens fortræffeligheder, har valgt at købe hus eller sommerhus herovre. Her i forretningen steg vores salg 25 procent sidste år, oplyser Kim Moore-Kofod.

Helårshuse uden bopælspligt

Med til den historie hører, at det siden 2013 har været muligt at købe helårshus uden bopælspligt på Bornholm, hvis det ligger uden for øens otte største byer. Lovændringen blev gennemført, fordi der dengang stod mange tomme huse, der trængte til en kærlig hånd. Og den har virket, bemærker Kim Moore-Kofod.

- Der er ikke mange tomme huse tilbage, og dem, der er solgt, er blevet forbedret. Ordningen er en stor gevinst, fordi der gennemføres en tiltrængt renovering, der samtidig skaber økonomisk omsætning, siger han og fortsætter:

- Vi går godt nok glip af en skatteindtægt, fordi ejerne har bopæl i en anden kommune. Til gengæld kommer de som turister og lægger en del penge, mens de er her.

Win-win på landbrugsejendomme

Ordningen gælder også landejendomme under to hektar. Det har kun gjort det nemmere at omsætte de fritidslandbrug, der kommer til salg.

- I forvejen er her altid stor interesse fra lokale landmænd, når et landbrug sættes til salg. Jord er jo en knap ressource på en ø. Men en etableret landmand er sjældent interesseret i at få bygningerne med, når en gård udbydes, forklarer Kim Moore-Kofod.

- Derfor, tilføjer han, er det helt ideelt, at jeg som ejendomsmægler kan rådgive sælger om at splitte ejendommen op i en boligdel med op til to hektar jord og så sælge den øvrige jord særskilt. Det gør ejendommen langt mere attraktiv både for de landmænd, der søger mere jord, og de mennesker, som gerne vil have et lille landsted på Bornholm.

Nye aktiviteter popper op

Ifølge Nybolig-mægleren er de nye beboere – og turisterne i øvrigt – med til at skabe mere interesse for Bornholm.

- Jo flere, der kommer, jo flere taler om øen. Her har vi både det flade og det bakkede landskab, og vi har klipper og strand. Hvor ellers finder du alt det på så få kvadratkilometer, spørger Kim Moore-Kofod retorisk og fortsætter:

- Turist-boomet har fyldt os med optimisme, og der popper hele tiden idéer og aktiviteter op – mikrobryggerier, gårdbutikker, små restauranter, pensionater osv. Det hele blomstrer op. Bagsiden er lige nu, at alle skriger på arbejdskraft. Situationen er vendt totalt på hovedet herovre.

Inden for fødevareerhvervet nævner Kim Moore-Kofod mejeriet i Klemensker, som fremstiller oste af allerbedste klasse og vinder internationale priser på stribe.

Bornholm kan også prale af egen pastaproduktion, Pastariget i Svaneke, og Hallegård Slagteren, som har udviklet en gårdbutik til nu at have eget slagteri.

Læs også