Omkategorisering: Indsigelser rykker på regelsættet

De nye ejendomsvurderinger fik forleden godt 100 fynboer til at møde op i Ryslinge Forsamlingshus, da Fyns Familielandbrug inviterede til informationsaften. Her blev det blandt andet bekræftet, at opråb og faglig information har flyttet på Vurderingsstyrelsens første udspil.

- Noget som vi i Landbrug & Fødevarer egentlig havde håbet på, det var at vi ikke skulle have en kategori for sig, men at natur bare skulle være ligesom landbrug, lød det blandt andet fra Landbrug og Fødevares skattejurist, Benedikte Boisen Rolighed, om nyheden med en naturkategori. - Nu er det pludselig blevet muligt, at store fejl og knaster i vores ejendomsvurderingslov ses efter i sømmene, lød det fra formand for Fyns Familielandbrug Merete Pedersen.

Lige siden de nye ejendomsvurderinger rullede ud i e-Boks, har fortvivlede boligejere valfartet til landboforeningernes kontorer for at få vejledning i, hvordan de nu skal forholde sig, hvad det betyder for fremtiden og hvordan man forholder sig, hvis man slet ikke er enige i den vurdering der er tikket ind i den digitale brevkasse.

Der er mange spørgsmål og det var der også forleden, da Fyns Familielandbrug den 4. maj inviterede interesserede til infomøde omkring ejendomsvurderinger i Ryslinge Forsamlingshus. En invitation, som godt 100 fynboer havde takket ja til.

Skattejuristen Benedikte Boisen Rolighed fra Landbrug og Fødevarer var inviteret til at holde oplæg og svare på nogle af de usikkerheder, som mange deltagere mødte frem med, og hun blev da også mødt af en livlig debat og mange gode spørgsmål.

Fejl og knaster i vurderingsloven

Formand for Fyns Familielandbrug Merete Pedersen bød velkommen til det topaktuelle emne.

- Massiv faglig og saglig information til skatteministeren og til ministeren for landdistrikterne fra blandt andet Landbrug & Fødevarer, fra Landdistrikternes Fællesråd og fra knap halvdelen af de danske borgmestre, det har alligevel gjort indtryk inde i regeringskontorerne, lød det fra formanden, der fortsatte:

- Nu er det pludselig blevet muligt, at store fejl og knaster i vores ejendomsvurderingslov ses efter i sømmene.

Merete Pedersen glædede sig dermed over, at der dagen forinden aftenens møde, netop var kommet et pludseligt ryk hos de forskellige ministre.

De politiske resultater

Benedikte Boisen Rolighed gav først et indblik i nogle af de politiske resultater siden første udspil fra Vurderingsstyrelsen.

- Før var det en 5,5 hektars regel, der nu er blevet ændret til, at det nu også er muligt at være mindre end 5,5 hektar. Om det så bliver brugt i praksis, så er det en helt anden snak, men hvad reglerne siger, så burde det være muligt. Så er grænseværdierne blevet markant mindre, end hvad første udspil er. Det er noget, som mine kolleger i Jylland specielt skal have æren for, at de ikke er blevet så høje, som udspillet var fra Vurderingsstyrelsens side.

- At de kan blive endnu lavere, det er vi enige om. Det kæmper vi også videre for, men at de trods alt ikke er så høje, det skal vi tage hatten af for.

Kommunikation og klageret

Skattejuristen pegede også på det, at det overhovedet er blevet muligt at klage. For selvom nogle måske ikke er så tilfredse med tidsfristen for indsigelser, så endte det dog med en mulighed for at få lov at lave indsigelser og klage i det hele taget.

- Det var i første udkast slet ikke en mulighed at klage. Da skulle det først være en del af selve den foreløbige vurdering, som ville komme ud i november, hvor man først kunne klage, hvis man ville kunne ændre ejendomsvurderingen med +/- 20 procent, forklarede Benedikte Boisen Rolighed, der påpegede, at de hos Landbrug & Fødevarer trods alt synes, at det er rigtig positivt, at muligheden for at klage er der.

- At de (Vurderingsstyrelsen, red.) så ikke kommunikerede det ordentligt ud. Det er også en fejl, som de har påpeget, at de godt kan se. At det skulle være kommet ud på en lidt anden måde og måske med lidt flere typeeksempler og lidt mere forståelse for, hvad der egentlig vil ske kroner og øremæssigt, tilføjede Benedikte Boisen Rolighed.

Naturkategori

Det nyeste der blev meldt ud onsdag den 3. maj er, at overgangsordningen bliver mere enkel, og at der arbejdes på en naturkategori.

Benedikte Boisen Rolighed glædede sig over naturkategorien, da det med natur også er noget de hos Landbrug & Fødevarer har kæmpet for. Dog ikke som en særskilt kategori.

- Noget som vi i Landbrug & Fødevarer egentlig havde håbet på, det var, at vi ikke skulle have en kategori for sig, men at natur bare skulle være ligesom landbrug. Så det ikke ændrede status på ejendommen, hvis man lagde en pløjemark om til natur, forklarede skattejuristen, der fortsatte:

- Vi er virkelig glade for, at der sker noget på det her naturområde, for det var jo helt hen i hampen, hvis det skulle være sådan.

Udover naturkategorien så arbejder Landbrug & Fødevarer videre med at få grænseværdierne sat yderligere ned. Desuden arbejdes der også for, at erhvervsejendomme skal kunne anvende overgangsordningen.

Over 11.740 indsigelser

Den selvsamme aften som ejendomsvurderingerne var på dagsordenen i Ryslinge Forsamlingshus, var også dagen for indsigelsesfristen.

- Det sidste jeg har hørt i dag er, at 11.740 har gjort indsigelser, og de regnede med, at det tal steg, da der stadig lå nogle i indbakken, som ikke var blevet talt med, så der kommer stadig nogle løbende ind, fortalte Benedikte Boisen Rolighed.

Der arbejdes på, at afgørelsen på indsigelser kan sendes ud inden 1. juni. Når afgørelsen kommer ud, kan den både gå til den ene og den anden side, men i perioden er der seks ugers klagefrist, hvor der kan klages til Skatteankestyrelsen, hvor det er Vurderingsankenævnet, der kommer til at afgøre sagerne, og det er lokalforankret i de forskellige kommuner.

Læs også