Ejendomsmægler: Nye skatteregler vil ramme små landbrugsejendomme

Der er stadig tro på fremtiden hos EDC-mægler Finn Nejstgaard i Hvalsø, selv om skatter og afgifter på ejendomme stiger.

LANDEJENDOMME Når man kommer vestfra, drejer man af motorvejen uden for Sorø, og så går det ellers igennem et billedskønt landskab med masser af grønne marker og en udsigt, der rækker lige så langt, som man kan se, inden man kommer til Hvalsø.

Her foregår der blandt meget andet ejendomshandel, men det er ikke noget nyt. Midt i byen har Finn Nejstgaard og kompagnonen Søren Andersen i en årrække omsat forskellige ejendomstyper, blandt dem mindre landbrug.

- Selve butikken har været her i cirka 40 år, men jeg har selv »kun« været med i 27 år, så jeg er lidt ny i gårde, siger Finn Nejstgaard med et smil.

Helt så stort var smilet måske ikke i slutningen af 2019, hvor regeringen fik stemt en række nye skatteregler igennem Folketinget – blandt andet ejendomsværdiskatteloven og ejendomsskatteloven.

Nedadgående ejendomspriser

Og det kommer til at ramme små og mellemstore landbrugsejendomme hårdt, oplyser ejendomsmægleren. For samtidig har Folketingets finansudvalg godkendt, at en række kommuner får lov til at sætte grundskylden, altså ejendomsskatterne, op.

Det drejer sig om 48 kommuner, hvoraf de 26 af kommunerne ligger øst for Storebælt, viser en opgørelse lavet af Nordea. Og det vil kunne mærkes. 

- Skatte og afgifter på ejendomme kommer til at stige, og de ser ud til at komme til at stige betydeligt. Hvis de faste omkostninger ved at have en ejendom stiger betydeligt, kan det ikke undgå at betyde nedadgående priser for ejendommene, siger Finn Nejstgaard.

Skatteregler påvirker handlen

2019 var som bekendt et godt år mange steder i landbruget, især for svineproducenter, der øgede deres indtjening betydeligt på grund af den øgede svineeksport.

- Det har dog ikke haft den store betydning for den handel af ejendomme, der er foregået i Hvalsø og omegn, fortæller Finn Nejstgaard, der hos EDC i Hvalsø primært sælger landbrugsejendomme, der har op mod 20 hektar jord tilknyttet.

- I og med at det er de mindre landbrugsejendomme, vi beskæftiger os med, har vi ikke mærket så meget til det, for her betyder landbrugsproduktionen jo mindre. Det er som sagt mest skattereglerne, der vil påvirke handlen med de landbrugsejendomme, vi har, forklarer han.

- Det at flere generationer ønsker at være under samme tag, er en trend, der er i fremdrift i øjeblikket.

Finn Nejstgaard

Det betyder dog ikke, at 2019 var et dårligt år for den midtsjællandske ejendomsmægler.

- 2019 var et okay år for os. Vi kan ikke klage over det. Vi omsatte måske ikke så mange enheder, som vi gjorde i 2018, men i 2018 havde vi også en del grunde ved siden af, som vi omsatte, og det giver et større enhedsantal. Men vi kan ikke klage, fortæller Finn Nejstgaard.

Optimisme for fremtiden

Trods udfordringerne med stigende ejendomsskatter ser Finn Nejstgaard fra sin stol i Hvalsø grund til at være optimistisk omkring 2020.

- Det ser fornuftigt ud med 2020, synes jeg. Vi har skrevet de første aftaler på de landbrugsejendomme, vi handler med nu her. Den første er allerede gennemført, og den næste regner jeg med kommer underskrift på i eftermiddag, siger han og fortsætter:

- Så der sker noget, og der er også andet på vej ind. Så jeg ser optimistisk frem til 2020. Jeg synes ikke, at der er grund til andet, siger Finn Nejstgaard, som mener, der er flere gode grunde til at være optimistisk på egne vegne.

- Der er faktisk rigtig mange fra byerne, der gerne vil ud på landet, og her på det seneste har vi set en trend, der kommer op ind imellem. Det at flere generationer ønsker at være under samme tag, er en trend, der er i fremdrift i øjeblikket.

- Det har bestemt også betydning for landejendomme, hvor der ofte er nogle store stuehuse, eller hvor der er mulighed for at benytte planlovens bestemmelser om ekstra beboelse. Og det betyder meget i den forbindelse, lyder det fra Finn Nejstgaard.

Læs også