Lilleholt tager affære i el-motorvejssagen

Der skal afholdes to nye borgermøder om el-motorvejen ned gennem Jylland efter sommerferien, har energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) aftalt med en række borgmestre. Desuden skal Energinets anbefalinger om luftledninger gåes efter i sømmene.

Der skal en gang for alle slåes fast, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der ikke kan lade sig gøre i forbindelse med etableringen af Vestkystforbindelsen, også kendt som el-motorvejen. Derfor bliver der afholdt to nye borgermøder om etableringen af elforbindelsen, hvor både Energinet og ministeren selv vil deltage.

Det står klart, efter at energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt torsdag mødtes med borgmstre fra de kommuner, der bliver påvirket af projektet. Lokalt har modstanden mod el-motorvejen været stort på grund af den påvirkning, som byggeriet vil have for natur, marker og landskab i det hele taget, og det er det, der er baggrunden for de nye tiltag.

- Jeg vil i den kommende tid have en tæt dialog med borgmestrene i de berørte kommuner i Syd- og Vestjylland. Vi har aftalt, at vi i august arrangerer to borgermøder i Vestjylland – et for den nordlige og et for den sydlige del af el-forbindelsen, siger Lars Christian Lilleholt og fortsætter:

- Jeg vil selv deltage i borgermøderne og lytte til de synspunkter, som de berørte borgere har. Jeg håber også møderne vil give vigtige input til den redegørelse, jeg har bedt Energinet om at udarbejde, så vi er sikre på, at vi får vendt hver en sten i denne sag, siger han.

Uvildig undersøgelse af de tekniske løsninger
På fredagens møde fremlagde Energinet de muligheder, der er for nedgravning af højspændingsledningen gennem Vestjylland, som også blev præsenteret for PSO-kredsen i sidste uge. Det er Energinets vurdering, at det kun i begrænset omfang er muligt at drive et 400 kV net med fuld nedgravning. 

Ministeren har bedt Energinet om at undersøge alternative muligheder, herunder i hvilket omfang der er mulighed for yderligere kabellægning af de nye 400 kV højspændingsledninger. Desuden har han bedt om en uvildig undersøgelse af den rapport, som Energinet er ved at udarbejde.

- Det er vigtigt at slå fast, at Energinet i sin redegørelse skal have fokus på, hvilke tekniske løsninger der er, og vi skal have udenlandske eksperter til at se det efter i sømmene, så vi får manet al tvivl i jorden om, hvad der kan lade sige og hvad der ikke kan. Det er det, jeg har aftalt med borgmestrene, slutter ministeren.
 

Læs også