Vanskeligt at få økonomi i solceller eller husstandsvindmøller

Ønsker man, som privat boligejer, at udskifte sin varmekilde fra fossilt brændstof til en varmemulighed ud fra vedvarende energi, er spørgsmålet i første omgang, om man agerer efter overbevisning eller økonomi. Er det økonomien, som bestemmer, er det konkrete beregninger gældende for din situation, som bør afgøre om du skal investere.

Energi- og teknikrådgiver Gunnar Schmidt fra Byggeri & Teknik i Herning anbefaler altid individuelle løsninger, når der skal optimeres på blandt andet varmekilder i husstanden. Foto: Byggeri & Teknik
Energi- og teknikrådgiver Gunnar Schmidt fra Byggeri & Teknik i Herning anbefaler altid individuelle løsninger, når der skal optimeres på blandt andet varmekilder i husstanden. Foto: Byggeri & Teknik

ENERGI Er man ejer af en bolig, beliggende udenfor et kollektivt varmeforsyningsområde, kan man igen i 2021 søge tilskud fra Boligpuljen til varmepumper, udskiftning af vinduer samt til visse former for efterisolering.

Da større og større andel af den el, man forbruger, kommer fra vedvarende energi (sol, vind samt vand) bliver en varmepumpeløsning set over en periode mere og mere miljøvenlig. Hvis man omlægger fra fyringsolie, er der samtidig en betydelig årlig besparelse ved omlægningen.

- Om man vil installere jordvarme, en varmepumpe, træpillefyr, solceller eller måske en husstandsvindmøller afhænger i første omgang af, hvorvidt man agerer efter holdninger og overbevisninger, eller efter de økonomiske betragtninger, siger Gunnar Schmidt, energi-og teknikrådgiver Byggeri & Teknik I/S i Herning.

Han er af den klare opfattelse, at går man efter solceller eller en husstandsvindmølle til privat forsyning, er det alene ud fra en holdningsmæssig betragtning, hvilket han dog understreger, at han ser som et både gyldigt og ædelt motiv.

- El-forbrugsmønstret i den enkelte husstand, sammenholdt med gældende muligheder for at anvende egenproduceret el uden betaling af afgifter, gør det vanskeligt at få økonomien i investering i solceller eller husstandsvindmølle til at nå sammen.

- Ønsker man 100 procent egenforsyning med vedvarende energi, bliver det vanskeligt eller dyrt. Der er perioder på året og tidspunkter i døgnet, hvor solen ikke skinner eller vinden ikke blæser, og det er desværre kun muligt i begrænset omfang at producere energi i forvejen, som teknikken er i dag. Teknisk vil det kræve, at man får sin egen generator, som kører på biodiesel i de perioder, hvor der hverken er sol eller vind, forklarer Gunnar Schmidt.

 

Enhver løsning tager udgangspunkt i forholdene

- En varmepumpe kan meget vel være et super alternativ som varmekilde for en husstand. Den fylder ikke meget og kræver intet arbejde. Men enhver løsning tager udgangspunkt i forholdene hos den enkelte, så selvom naboen måske har en varmepumpe, kan jeg altså ikke garantere, at det også er den bedste løsning hos dig.

Gunnar Schmidt anbefaler i stedet, at man vurderer alle alternativer, der realistisk vil kunne komme på tale, og så derefter beslutter, hvilken løsning, der vil være realiserbar.

- Varmepumper, jordvarme, fjernvarme eller træpillefyr? Alt bør som udgangspunkt være i spil, når det vurderes, hvad den enkelte type varmekilde vil betyde for den årlige økonomiske og praktiske situation i husstanden.

 

Plejer er død

- De gode løsninger dukker op undervejs i processen, og de rette valg kan man kun træffe på et oplyst grundlag og ikke ved kun at læse en artikel i avisen. Her kan man alene blive inspireret, understreger han med et smil.

- Når så man har besluttet sig, kan jeg ikke sige tydeligt nok, at man ubetinget bør indhente mere end et tilbud. Men heller ikke flere, end at det er overskueligt. Spørg maksimalt tre installatører og kræv, at de kommer og besigtiger forholdene. Siger vedkommende for ofte: »Jeg plejer«, så er vedkommende ikke åben for individuelle løsninger og så er mit bedste råd, at man finder en anden, fastslå energirådgiveren.

Læs også

Vil ikke give op i Kriegers Flak-sag: Anker til højesteret
Lancerer grønt brændstof til tung transport
Tilskudspulje åben for ansøgninger
Landbruget taber Kriegers Flak-sag
Projekt skal skære 15 procent af klimabelastning fra gartnerier
Stort forbrug af træpiller som energikilde