Styrelse vil reducere metantab fra biogasanlæg

En undersøgelse fra Rambøll for Energistyrelsen om metantab fra biogas- og renseanlæg, får nu styrelsen til at fokusere på reduktion af metantab, for at sikre at biogas stadig har en positiv klimaeffekt.

Et gennemsnitligt metantab på 2,5 procent. Det er resultatet af en ny undersøgelse udført af Rambøll for Energistyrelsen omkring netop metantab fra biogas- og renseanlæg.

Undersøgelsen er sket i forlængelse af den tidligere regerings klima- pog luftudspil fra efteråret 2018, hvor der blev igangsat en indsats omkring en målrettet indsats til reduktion a metanlækager fra biogasanlæg.

Projektet havde, ifølge Energistyrelsen, til formål at bistå de deltagende biogasanlæg med at identificere og reducere metanlækager og at redegøre for metantabet fra anlæggende.

Lækager reducerer gasudbytte

Undersøgelsens resultater understreger ifølge Energistyrelsen, at der er behov for at få indført regulering på området.

- Det er vigtigt, at metanlækager reduceres for at bevare den positive klimaeffekt af biogas, således at den stadig understøtter den grønne omstilling. Samtidig er der også et økonomisk incitament for biogasanlæg i at reducere metantabet, da lækager reducerer det samlede gasudbytte

Flere årsager til metantab

Undersøgelsen konkluderer, at det gennemsnitlige metantab på 2,5 procent dækker over et betydeligt udsving for biogasfællesanlæg kontra renseanlæg.

Således blev det gennemsnitlige metantab målt til 1,9 procent for biogasfællesanlæg, mens det tilsvarende metantab for renseanlæg blev på 7,7 procent.

De 2,5 procents metantab ligger samtidig betydeligt under, hvad DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi) havde regnet med en lækagerate på cirka 4,2 procent.

Til gengæld er 2,5 procent langt over, hvad man i Klimafremskrivningen 2021 havde kalkuleret med, hvor man havde regnet med et gennemsnitligt metantab på blot én procent.

I alt 60 biogasanlæg deltog i projektet for undersøgelsen, hvor også indsendte målerapporter fra yderligere ni biogasanlæg indgik.

Læs også