Landmænd tabte Kriegers Flak-sag

Højesteret har afgjort, at Energinet ikke var forpligtet til at følge gæsteprincippet i sagen om nedlagte kabler ved Kriegers Flak.

Skulle elkablerne fra havvindmølleparken Kriegers Flak lægges i jorden efter det såkaldte »gæsteprincip«, eller skulle det i stedet være efter »fuld tilstedeværelsesret«?  

Det første, mener Højesteret, der for nylig kom med dommen i sagen, der har kørt ved forskellige retsinstanser i flere år mellem fem lodsejere og landmænd på den ene side og statens energiselskab Energinet på den anden side. 

Landmændene har fået en stribe jord på deres marker eksproprieret som følge af etableringen af havvindmølleparken Kriegers Flak. Energinet ejer de nedgravede kabler, der forbinder havmøllerne i Østersøen med et knudepunkt i højspændingsnettet ved Bjæverskov mellem Køge og Ringsted. 

Højesteret giver Energinet medhold i, at kablerne ved ekspropriation kan lægges med »fuld tilstedeværelsesret«, og det betyder, at Energinet har lov til at have kablerne liggende »uforstyrret« i jorden, så længe de er i brug. Dommen bekræfter dermed den praksis, som i årtier har været brugt, når store eltransmissionskabler er blevet lagt gennem landet. 

Samme konklusion som landsretten

Landbrug & Fødevarer kørte på vegne af fem landmænd sagen mod Energinet i Højesteret. Landmændene mente, at kablerne burde ligge efter gæsteprincippet, hvor lodsejeren kan bede »gæsten« – i dette tilfælde Energinet – om at flytte kablet på gæstens egen regning. 

For et år siden tabte Landbrug & Fødevarer sagen ved landsretten, der kom frem til, at et så stort elanlæg som kablerne fra Kriegers Flak kan lægges i jorden efter ekspropriation med fuld tilstedeværelseret. 

Både landsretten og Højesteret mener dermed, at gæsteprincippet lovligt kan fraviges i en sag som denne.

Landmanden må fortsat gerne dyrke jorden over kablerne – dog ikke plante træer med dybe rødder, ligesom Energinet skal give tilladelse, hvis der skal graves tæt på kablerne.

Læs også