Biogas Danmark roser forslag fra SF

SF's budskab om at en nedsættelse af gasafgiften kan lempe presset på gasforbrugerne er vigtigt, mener brancheforeningen for biogasproduktion.

Det faldende klimaaftryk af gasforbruget skyldes en kombination af en stigende biogasproduktion og et faldende gasforbrug. Klimaaftrykket for elforbruget er beregnet og oplyst af Energinet, mens Biogas Danmark har beregnet klimaaftrykket i gasforbruget baseret på data for gassystemet oplyst af Energinet.

Borgere med gasfyr er dobbelt ramt af både el- og gaspriser. Derfor er der sund fornuft i et forslag fra SF om at nedsætte afgiften på gassen, lyder budskabet fra brancheforeningen Biogas Danmarks formand, Henrik Høegh.

- Gaspriserne er i forvejen så høje, at en nedsættelse af afgiften vil tage toppen af gasregningerne, men priserne vil stadig være så høje, at forbrugerne har de samme kraftige incitamenter til at spare på gassen, siger Henrik Høegh.

Han tilføjer, at klimaaftrykket af det danske gasforbrug er faldende, fordi andelen af biogas i gasnettet stiger kraftigt.

- De danske biogasanlæg producerer alt, hvad de kan, og der er kommet flere nye biogasanlæg til i løbet af i år. Det betyder, at den danske produktion af grøn biogas nu dækker 30 procent af gasforbruget i Danmark. Dermed er klimaaftrykket af det danske gasforbrug på samme niveau som elforbruget, forklarer Henrik Høegh.

Biogasproduktionen er primært baseret på madaffald, husdyrgødning, halm og restprodukter fra landbrug og fødevareindustri.

Læs også