Går i kamp for nyt biogasanlæg

Et nyt biogasanlæg vil både være godt for landbruget, for den grønne omstilling, og for lokalsamfundet i Djursland, mener Hans Gæmelke, formand for Djursland Landboforening.

Dansk landbrug skal mere end halvere deres udledning af drivhusgasser frem mod 2030, og erhvervet skal derefter arbejde henimod at være fuldstændig klimaneutral i 2050.

Lige nu arbejder de enkelte bedrifter på at sænke deres klimaaftryk, men hvis der for alvor skal sparkes gang i den grønne omstilling, så det kan mærkes på klimaregnskabet, så har landbruget på Djursland brug for et fælles biogasanlæg, lyder det fra formanden for Djursland Landboforening, Hans Gæmelke.

- Det er enormt vigtigt for landbruget på Djursland, at vi får et fælles biogasanlæg. Vi har som erhverv brug for større strukturelle ændringer for at komme i mål med vores reduktion. Et fælles biogasanlæg, hvor langt de fleste landbrug kan være med, er den eneste rigtige løsning. Lige nu har vi en unik mulighed for, at dette projekt kan lykkes, fordi Brdr. Thorsen Biogas I/S har investorer klar – jeg kan ikke se, at det er en mulighed at afvise dette projekt, mener Hans Gæmelke.

Landbruget bakker op

Djursland Landboforening står bag en arbejdsgruppe af landmænd, som de sidste par år har arbejdet på forskellige løsningsmodeller for, hvordan man på Djursland kan få et fælles biogasanlæg.

- Landmændene på Djursland har allerede vist, at de bakker op om den grønne opstilling og om et nyt fælles biogasanlæg. Mere end 100 landmænd har meldt sig som både leverandør og modtager af biomasse, og der kommer løbende flere til, fortæller Hans Gæmelke.

Et biogasanlæg reducerer klimabelastningen fra fødevareproduktionen, og der er positive effekter for landbrug, miljø, energi og klima, når husdyrgødning afgasses i et biogasanlæg.

Når husdyrgødningen bliver afgasset, er den stort set lugtfri, når den spredes ud på markerne, og samtidig leverer anlægget biomasse retur til landmændene, som vil give lokal og bæredygtig gødningsproduktion. Et nyt fælles biogasanlæg vil også give de økologiske landmænd en mulighed for at modtage næringsstoffer til deres marker, som er en mangelvare.

Det er ikke kun landbruget, som står overfor et klimamål, det gør landets kommuner også.

- Et biogasanlæg vil både komme landmændenes og kommunernes klimaregnskab til gode. Djursland Landboforening har i samarbejde med Syddjurs Kommune underskrevet en Klimapartnerskabsaftale, hvor vi har lovet hinanden, at vi jagter de grønne løsninger – et biogasanlæg vil være et stort skridt på vejen henimod at nå vores fælles mål, mener Hans Gæmelke.

Landbruget er en stor del af både Nord- og Syddjurs Kommune. Fødevareklyngen alene står for 10,6 procent af beskæftigelsen i Norddjurs og 8,2 procent i Syddjurs Kommune, så landbruget beskæftiger en ikke ubetydelig del af de to kommuners borgere.

Hans Gæmelke mener, at det er fuldstændig oplagt, at man som ansvarlig kommune, som skal løse både udfordringer med grøn omstilling og energiforsyning, ser positivt på projektet om et fælles biogasanlæg.

- Når der kommer nogen med en pose penge, som de vil bruge på at lave en stor grøn omstilling, og man til og med har et helt erhverv, der bakker op om projektet, så skal man bare sige ja-tak. Landbruget har brug for et fælles biogasanlæg for at komme i mål med vores reduktion, og vi har brug for, at myndighederne tager det alvorligt og bakker op om den grønne omstilling.

Det er ikke første gang, man prøver at få gang i et biogasprojekt på Djursland. For to år siden var man langt fremme i planerne, men måtte opgive ved den lejlighed.

Læs også