Opretter gigantisk energianlæg med grøn energi og power-to-x

Inden 2030 vil energiselskabet GreenGo Energy bygge en af verdens største energiparker, der vil kunne producere over 1 million ton grønne brændstoffer om året. Energiparken skal ligge i Ringkøbing-Skjern Kommune.

GreenGo Energy og Ringkøbing Skjern Kommune har indgået et samarbejde omkring udvikling og realisering af energiparken Megaton øst for Tarm, som skal omdanne grøn strøm fra vindmøller og solceller til fremtidens grønne brændstoffer til lastbiler, skibe og fly. Det oplyser GreenGo Energy i en pressemeddelelse.

Energiparken er planlagt til at skulle modtage hele fire gigawatt strøm fra solceller og vindmøller og området er af såvel GreenGo Energy som Ringkøbing-Skjern Kommune indmeldt til Staten som et muligt område for en Energipark. 

Den grønne strøm skal sendes via direkte linjer fra sol og vind produktionsstederne til Energiparken ved Tarm, som omdanner den til grønne brændstoffer. Energiparkens elektrolysekapacitet bliver på to gigawatt, og den skal ligge ved den kommende Stovstrup 400kV transformerstation øst for Tarm by i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Med Megaton-projektet og udviklingen af én af verdens største energiparker i det vestjyske kommer vi til atter at sætte Danmark på verdenskortet som ledende inden for omstillingen til 100% grøn strøm og de grønne brændstoffer, der er helt nødvendig for at nå de globale klimamålsætninger frem mod 2050, siger Karsten Nielsen, der er administrerende direktør i GreenGo Energy, og fortsætter:

- Vi er glade for, at byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune er lige så ambitiøse på den grønne omstilling som GreenGo Energy, siger Karsen Nielsen.

Koster 60 milliarder

Ringkøbing-Skjern Kommune har som mål at blivehelt selvforsynende med vedvarende energi, og derfor er borgmester Hans Østergaard glad for interessen fra GreenGo Energy.

- Dette er uden sammenligning det mest ambitiøse og perspektivrige projekt, vi som byråd er blevet præsenteret for. Som Danmarks klimakommune nr. 1 har vi i mange år gået forrest i kampen for klimaet. Nu får vi muligheden for at gå forrest igen. Derfor er jeg også begejstret for, at GreenGo Energy ser en mulighed for at gennemføre et projekt af den kaliber i Ringkøbing-Skjern, siger borgmesteren og fortsætter:

- Vi har som kommune nogle af Danmarks mest ambitiøse klimamål, og projektet vil til fulde kunne opfylde vores mål om at blive fuldstændig selvforsynende med vedvarende energi. Samtidig har Megaton-projektet potentialet til at tilføre både Tarm og resten af kommunen nogle store muligheder alene i kraft af økonomien bag projektet. Hertil kommer de erhvervsmuligheder, der vil opstå i kølvandet. Her kan nævnes vertical farming, men det er kun ét af mange mulige nye erhverv, siger Hans Østergaard. 

Den samlede investering i Megaton-projektet ventes at blive omkring 60 milliarder kroner - eller mere end prisen for to storebæltsbroer. Der forventes skabt 300-500 permanente arbejdspladser i forbindelse med energiparken, den tilknyttede produktion af vedvarende energi og i de afledte virksomheder. Produktionen vil for eksempel skabe en del overskudsvarme, som vil blive udnyttet til fjernvarme.

Holder infomøde

Hos Green Power Denmark roser direktør Kristian Jensen projektet. 

Det her projekt er på alle mulige måder stort. Der skal lyde en stor ros til GreenGo Energy for at foretage den grønne investering og sammen med Ringkøbing-Skjern Kommune at vise vejen for, hvordan man effektivt og med lokal opbakning kan arbejde sammen om at få etableret grønne energiprojekter, siger Kristian Jensen og fortsætter: 

- Der er en masse læring at hente i projektet, og jeg håber, at andre kommuner vil lade sig inspirere. For vi skal have flere til at tage ansvar for klimakrisen og træffe beslutninger om at bygge mere vedvarende energi. De kommuner, der tør går forrest, vil også høste gevinster i form af arbejdspladser. Samtidig har vi brug for klarhed om de regulatoriske rammer for Power-to-X og brintinfrastruktur, siger eks-ministeren.

GreenGo Energy vil indkalde grønne organisationer, lokale interessenter og lokale beboere til dialogmøder. Der holdes et åbent informationsmøde for alle interesserede i Tarm Idrætscenter d. 7. februar 

Læs også