Anlæg nummer 56 er koblet på

Der er nu 56 biogasanlæg koblet på den nationale energiforsyning i Danmark, efter at endnu et biogasanlæg er blevet koblet på gasdistributionsnettet.

Det 56. biogasanlæg er nu tilkoblet distributionsnettet i Danmark. Evida har nemlig tilkoblet Foersom Bioenergi, der ligger i nærheden af Tarm i Vestjylland.

Evida har anlagt omkring 5,5 kilometer gasledning, der fører biogassen fra anlægget og frem til en MR-station i Tarm.

- Hver gang vi tilkobler endnu et biogasanlæg, er det med til at fortrænge mængden af naturgas i nettet. Det er positivt, da det både er godt for den grønne omstilling, hvor det er målet, at vi i fremtiden skal have 100 procent biogas i nettet, men også for vores forsyningssikkerhed, siger Sune Holm, der er driftsdirektør i Evida.

Hver gang vi tilkobler endnu et biogasanlæg, er det med til at fortrænge mængden af naturgas i nettet. Det er positivt, da det både er godt for den grønne omstilling, hvor det er målet, at vi i fremtiden skal have 100 procent biogas i nettet, men også for vores forsyningssikkerhed

Sune Holm, driftsdirektør, Evida

Bred pallette af restprodukter

Det er virksomheden Fremsyn, der står bag Foersom Bioenergi. Her skal biogassen blandt andet produceres af gylle, husdyrgødning, industriprodukter og såkaldte ukurante råvarer såsom græs og foderrester. Når produktionen er helt oppe at køre, er det forventningen, at der kan produceres seks millioner Nm3 p.a. opgraderet biogas.

- Foersom Bioenergi har igennem projektet værdsat det gode og konstruktive samarbejde under et meget tidspresset projekt. Vi er overbeviste om, at projektet ikke var lykkedes uden den gode kommunikation og fokus på opgaveløsning i fællesskab med Evida, siger Dan Haarh Madsen, der er administrerende direktør for Foersom Bioenergi.

Andelen af biogas i gasnettet i Danmark var støt stigende i hele 2022. Her udgjorde biogas, hvad der svarer til 32,6 procent af gasforbruget fra distributionsnettet.

Læs også