Tilskud til forsøgsvindmøller på land

Siden midten af august har der været mulighed for at søge om tilskud til opstilling af forsøgsvindmøller på land, og det er gennem en pulje, som skal understøtte opstillingen af fuldskala forsøgsvindmøller på de to nationale testcentre for store vindmøller på land – ved Høvsøre og Østerild i Vestjylland – samt uden for disse centre.

Det sker som led i en samlet national indsats for at styrke af innovation og udvikling indenfor ny og forbedret vindmølleteknologi.

Der kan søges via Energistyrelsens digitale ansøgningsportal frem til onsdag den 15. november, og der kan ydes investeringsstøtte til opstillingen på maksimalt 16 millioner kroner pr. mølle inden for en samlet bevilling på 80 millioner kroner i 2023.

Der bliver givet tilsagn om tilskud efter først-til-mølle-princippet.

Energistyrelsen forventer, at der bliver tilført nye midler til puljen i 2024.

Læs også