Energinet: Biogas vil dække hele det danske gasforbrug inden 2030

Inden 2030 vil biogas dække hele det danske gasforbrug, forventer Energinet i en ny rapport.

Mængden af biogas, der løber igennem de danske ledninger, udgjorde i 2023 39 procent af det samlede gasforbrug i Danmark. Det skriver Energinet i en ny rapport om gasforsyningssikkerheden i Danmark, der dermed bekræfter tidligere tal fra Biogas Danmark.

Det var en stigning på seks procentpoint i forhold til de 33 procent af gasforbruget i Danmark, der i 2022 blev dækket af biogas. Men i fremtiden vil biogassen dække hele det danske gasforbrug, forventer Energinet i rapporten.

- Biogasproduktionen forventes fortsat at stige betydeligt over de kommende år som et resultat af de planlagte støtteudbud og den politiske ambition om 100 procent grøn gas i gassystemet senest i 2030, skriver det statslige energiselskab i rapporten.

Stigningstakten forventes at være lidt lavere førstkommende år, sammenlignet med 2022, på grund af udfordringer omkring og forsinkelse af det kommende udbud, hedder det videre. Men samtidig vil en nedgang i det samlede gasforbrug betyde, at biogassen skubber fossil gas ud af markedet.

- Dog er det overordnede billede det samme, som viser, at omkring udgangen af dette årti er Danmarks gasforbrug 100 procent dækket af grøn gas. Baseret på den politiske ambition betyder det i mængder, at det nuværende niveau på cirka 7,5 TWh/år realiseret produktion vil stige til knap det dobbelte, nemlig godt 13 TWh/år, over de næste cirka 10 år, skriver Energinet i rapporten.

Læs også