Overvejer sin fremtid som mælkeproducent

Om fem år er det realistisk, at Preben Drejer Pedersen sætter de godt 100 køer på Mosegaarden i Himmerland ud, lejer staldene ud og begynder at producere specialafgrøder ved siden af sit maskinstationsarbejde.

De næste fem år bliver uden store investeringer på Mosegaarden i Himmerland. Dog skal malkestalden opdateres efter nytår - så simpelt som muligt. Preben Drejer Pedersen står hver dag op klokken 04.00 og går ud til sin malkekøer. Efter morgenkaffen starter han traktoren, lige nu med en halmknuser bagefter, og passer sin maskinstation.

2020 nærmer sig sin afslutning, og det har fået Preben Drejer Pedersen, Mosegaarden i Skivum, der ligger midt mellem Aars og Nibe i Himmerland, til at kigge på fremtiden.

- Det er ikke sikkert, jeg skal have køer i fremtiden. Jeg kan sætte dem ud, leje staldene ud og begynde at dyrke specialafgrøder, siger Preben Drejer Pedersen fra spisebordet i stuehuset.

Hans hustru, Lone Drejer Pedersen, løfter kaffekoppen og tager en slurk. Hun er vant til at lægge øre til nogen af alle Preben Drejer Pedersens ideer, og er helt rolig ved hans udmeldinger om at sætte køerne ud.

- Det har du sagt de sidste mange år, lyder det.

Arbejdskraft 

For Preben Drejer Pedersen fylder tankerne om en hverdag, som lige nu bare kører, men som også kan blive uoverskuelig at kigge ind i ved en enkelt ændring.

- Lige nu har jeg en medhjælper, som kan gå derude og klare det hele selv. Men hvis ikke jeg har ham, hvad så? Det er ikke nemt at finde ny arbejdskraft, og jeg må også erkende, at mig og en udlænding, det går ikke, fortæller Preben Drejer Pedersen.

Han står op klokken 04.00 og går i stalden. Efter morgenkaffen starter han traktoren, lige nu med en halmknuser bagefter, og passer sin maskinstation.

Medhjælp nødvendigt

Mosegaardens Maskinstation knuser halm 600 timer om året. Herforuden pløjer han 800 hektar jord i foråret og 500 hektar i efteråret. Og så lejer han sig selv, sin traktor og sprøjte ud til sin bror Henrik, som er indehaver af maskinstationen Henriks Markservice, hvor han også er mejetærskerpilot og høster mellem 300 og 450 hektar korn hver sommer.

Alligevel er det så sikkert som amen i kirken, at Preben Drejer Pedersen står op hvor morgen og passer sine køer, hvorefter resten af dagens arbejde i stalden overlades til Prebens medhjælper.

- Jeg kan bare se, at jeg ikke kan både stå for det herhjemme uden en medhjælper og samtidig passe maskinstationsarbejdet. Og at smide alt maskinstationsarbejdet ud til min bror, det er jeg slet ikke klar til, fortæller Preben Drejer Pedersen.

Et spørgsmål om økonomi

Omvendt er han heller ikke klar til at kigge på stalden uden at have sine egne køer i den. Derfor har han besluttet, at en hverdag uden mælkeproduktionen ligger nogle år ude i fremtiden.

- Det er også et spørgsmål om økonomi. Køerne giver penge, og skulle vi sætte dem ud nu, vil vi komme til at sidde mere stramt i det. Og samtidig vil vi, hvis vi fortsætter for eksempel fem år mere med køerne, have banket næsten hele bankgælden af, og det betyder altså rigtig meget i forhold til fremtiden, forklarer Preben Drejer Pedersen.

Investeringsniveau

Derfor er strategien at køre videre både med mælkeproduktionen og maskinstationen de næste år.

- Vi skal køre fem år uden store investeringer. Lige nu skal vi have opdateret malkestalden, fordi det begynder at være svært at få nye reservedele. Det skal ske her efter nytår, og det, vi sætter op, skal være utroligt simpelt. Det eneste, som er nødvendigt for mig, er, at jeg kan se malketiden, forklarer Preben Drejer Pedersen, som håber på en højere mælkepris i det nye år.

- Et 2017-år igen, hvor vi kan få banket en million af gælden, det vil være dejligt.

En fremtid uden køer

Men håbet og tankerne er lige nu, at der skal gå fem år, inden Preben Drejer Pedersen må sige farvel til den hverdag som mælkeproducent, som han holder så meget af.

- Lige nu kan jeg ikke vælge. Jeg er rigtig glad for både køerne og maskinstationsarbejdet. Men når jeg kigger fremad, giver det god mening, i forhold til arbejdskraft, at sætte køerne ud og leje staldene ud. Så tror jeg, at jeg vil begynde at dyrke specialafgrøder, og jeg kunne også rigtig godt tænke mig at dyrke roer for andre, men vigtigst af alt vil jeg ikke være afhængig af arbejdskraft, forklarer Preben Drejer Pedersen.

teba@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 55 15 87

Mosegaarden

 • Beliggenhed: Skivum midt mellem Aars og Nibe

 • Ejer: Preben Drejer Pedersen

 • Mælkeproduktion: 110 årskøer

 • Markdrift: Driver 97 hektar jord + 23 hektar eng og skov

 

Preben Drejer Pedersen

 • Alder: 43 år

 • Uddannelse: Grønt bevis

 • Familie: Gift med Lone Drejer Pedersen. Sammen har parret Sofie og Jeppe på 14 og 16 år

 • Fritidsinteresse: Jagt, håndbold, fodbold, spiller dilettant og kører traktortræk

 

Markplan 2020

 • Græs – 45 hektar

 • Majs – 22 hektar

 • Roer – 8 hektar

 • Vårbyg – 20 hektar

 

Maskinsamarbejder

 • Deler rive, skårlægger og kreaturvogn med nabo

 • Deler græsmarkstrommel med to kammerater

 • Deler stor tipvogn med en nabo

 • Lejer traktor og sprøjte ud til bror – Henriks Markservice, Aars

 

Mosegaardens Maskinstation

Mosegaardens Maskinsation drives af Preben Drejer Pedersen. Til den hører primært to maskiner, en halmknuser, som kører 600 timer om året, og en traktor med plov, som pløjer 1.300 hektar om året – 800 hektar i foråret og 500 hektar i efteråret

Herforuden samarbejder Preben med sin bror Henrik Pedersen, som er indehaver af Henriks Markservice i Aars. Her er Preben ansat på timebasis blandt andet som mejetærskerpilot, hvor han høster mellem 300 og 450 hektar korn om året

Lige nu har jeg en medhjælper, som kan gå derude og klare det hele selv. Men hvis ikke jeg har ham, hvad så? Det er ikke nemt at finde ny arbejdskraft og jeg må også erkende, at mig og en udlænding, det går ikke.

Mælkeproducent Preben Drejer Pedersen

Læs også