bannerPos

Konventionel gylle vil altid være nødvendig for økologer

Ib Hjort har en fåreholder med sine cirka 1.000 får til at afgræsse sine frømarker hen over vinteren. De kan også godt lide at æde lidt i olieræddiken, der fortsat er i live og ser ud til at gro, viser han. Foto: Bøje Østerlund

AF: BØJE ØSTERLUND

FREELANCEJOURNALIST
13-02-2019 11:00
Så langt, Ib Hjorth kan kigge fremad, vil der altid være behov for en betydelig konventionel husdyrproduktion for at holde en betragtelig økologisk produktion af planteprodukter kørende.

Økologisk planteavler gennem mere end 20 år, Ib Hjorth på Udbyneder Østergaard nær Havndal, har kvælstof nok til sine godt 1.100 hektar økologiske afgrøder.

- Men uden adgang til omkring 35.000 kubikmeter konventionel gylle gik det ikke. En stor konventionel husdyrproduktion i Danmark er forudsætningen for den relativt store økologiske planteproduktion, vi har i Danmark.

- Uden at have regnet på det, tror jeg, op mod trefjerdedele af det økologiske areal ville blive lagt tilbage til konventionel produktion, hvis vi økologer kun får adgang til økologisk gylle, mener Ib Hjorth.

Kali og fosfor vil mangle

- De få økologiske biogasanlæg, der er etableret, rækker hver især kun til det helt nære lokalområde, og der er jo ikke udsigt til at den smule økologisk svineproduktion, der er, kan afhjælpe det problem, siger den erfarne økolog.

Ib Hjorth betragter derfor organisationer som Økologisk Landsforenings og andres gentagne ønsker om at sætte en snarlig dato for udfasning af konventionel gylle som paradeforslag.

- Uden at have regnet på det, tror jeg, op mod trefjerdedele af det økologiske areal ville blive lagt tilbage til konventionel produktion, hvis vi økologer kun får adgang til økologisk gylle

Ib Hjorth, økologisk landmand

- Måske kunne vi komme til at klare os med kvælstof, fordi bælgplanterne også kan producere den. Men vi ville hurtigt komme til at mangle fosfor og kali til en rentabel økologisk planteproduktion, hvis ikke vi kan anvende konventionel gylle, siger Ib Hjorth og påpeger, at økologisk produktion altid vil have behov for at tilføre den kali og fosfor, der fjernes fra markerne med afgrøderne.

25 procent bælgplanter

På Udbyneder Østergaard har Ib Hjorth for længst optimeret sin anvendelse af konventionel gylle.

- Her anvender vi den såkaldte 25 procents regel, der betyder, at ved mindst 25 procent bælgplanter i sædskiftet får vi adgang til 20 procent mere gylle. Og når vi kører med 81 procents udnyttelse i svinegyllen, kan vi således opnå tilstrækkeligt kvælstof til for eksempel frøgræsmarkerne og vintersæden. Hos os er bælgplantearealet hestebønner, forklarer Ib Hjorth, og forsøger så i øvrigt hurtigst muligt at glemme udbytterne i denne afgrøde i 2018.

Dermed bliver der adgang til omkring 100 kg N i vårbyggen og for vintersæden op til 120 kg N pr. hektar, viser gødningsplanen for 2019.

Leverer selv 7.000 tons

Hovedparten af de 3.500 tons gylle kommer fra konventionelle husdyrbrug i nabolaget, hvor det er Ib Hjorth selv, der stiller gylletanke til rådighed, så gyllen er klar til udbringning, når det passer ham.

- Sammenlagt råder vi over 15 gylletanke rundt omkring ved vores arealer, fortæller han.

Af det samlede behov for konventionel gylle, leverer Ib Hjorth selv de 7.000 kubikmeter fra den konventionelle svineproduktion på 500 søer, han købte sidste år, og hvor der nu er fuld produktion.

Ny vaccine skal spare griseliv og sænke forbruget af zink og antibiotika

Statens Seruminstitut, Aarhus Universitet og Seges går sammen om at udvikle en vaccine, som kan redde tusinder af grise fra tidlig død, reducere forbruget af antibiotika drastisk og spare miljøet for udledning af zink. Fødevareministeren er spændt på udfaldet.

Landmænd så på skrælpløjning

35 landmænd brugte en formiddag hos Elsnab Landbrug I/S i Vendsyssel for at se nærmere på skrælpløjning.

Overrasket over at genbrugsplast faktisk duer til dyr

Skandinavisk Landbrugsplast og Helgenæs Maskinstation tester i år et strækplast-produkt med 30 procents genbrugsplast til wrapning af hø og ensilage. – Vores opgave er at teste plasten og foreløbigt har det vist sig fuldt på højde med de plasttyper, vi hidtil har anvendt, lyder det.

Maskinerne må tilpasse sig bakke og dal

I et særligt smukt bakket dansk kulturlandskab som det findes på Helgenæs og Mols, tilpasser Helgenæs Maskinstation sig landskabet med sit maskinvalg – ikke omvendt.

Merrild vil have landbrugets kritikere på banen

Det er dybt frustrerende, siger L&F-formand, Martin Merrild, der frygter, at landbruget igen kommer til at få skylden for manglende målopfyldelse på grund it-fejl hos Landbrugsstyrelsen i minivådområdeordningen. Enhedslistens landbrugsordfører, Søren Egge Rasmussen, fortæller, at han er opmærksom på, at landmændenes it-systemer selvfølgelig skal virke.

Et par høstdage endnu og så til såning af raps og efterafgrøder

Alfred Nielsen, Annebjerggaard, overvejer den rette etableringsmetode til efterafgrøderne.

Spekulanterne sælger korn

I mere end et år har de spekulative kapitalfonde satset på faldende priser for blandt andet majs. Der er ikke noget, der tyder på, at de vil ændre denne holdning til majsprisen lige foreløbigt. Således fortsætter de store spekulanter med at sælge majsfutures i stor stil.

Sojabønner står godt i USA men hvedekvaliteten nedgraderes

Gunstige vejrforhold i USA betyder, at den amerikanske soja står stort set fremragende. Derimod har vejret ikke artet sig nær så optimalt for den amerikanske hvede.
Side 1 af 1894 (37872 artikler)Prev1234567189218931894Next