bannerPos

Konventionel gylle vil altid være nødvendig for økologer

Ib Hjort har en fåreholder med sine cirka 1.000 får til at afgræsse sine frømarker hen over vinteren. De kan også godt lide at æde lidt i olieræddiken, der fortsat er i live og ser ud til at gro, viser han. Foto: Bøje Østerlund

AF: BØJE ØSTERLUND

FREELANCEJOURNALIST
13-02-2019 11:00
Så langt, Ib Hjorth kan kigge fremad, vil der altid være behov for en betydelig konventionel husdyrproduktion for at holde en betragtelig økologisk produktion af planteprodukter kørende.

Økologisk planteavler gennem mere end 20 år, Ib Hjorth på Udbyneder Østergaard nær Havndal, har kvælstof nok til sine godt 1.100 hektar økologiske afgrøder.

- Men uden adgang til omkring 35.000 kubikmeter konventionel gylle gik det ikke. En stor konventionel husdyrproduktion i Danmark er forudsætningen for den relativt store økologiske planteproduktion, vi har i Danmark.

- Uden at have regnet på det, tror jeg, op mod trefjerdedele af det økologiske areal ville blive lagt tilbage til konventionel produktion, hvis vi økologer kun får adgang til økologisk gylle, mener Ib Hjorth.

Kali og fosfor vil mangle

- De få økologiske biogasanlæg, der er etableret, rækker hver især kun til det helt nære lokalområde, og der er jo ikke udsigt til at den smule økologisk svineproduktion, der er, kan afhjælpe det problem, siger den erfarne økolog.

Ib Hjorth betragter derfor organisationer som Økologisk Landsforenings og andres gentagne ønsker om at sætte en snarlig dato for udfasning af konventionel gylle som paradeforslag.

- Uden at have regnet på det, tror jeg, op mod trefjerdedele af det økologiske areal ville blive lagt tilbage til konventionel produktion, hvis vi økologer kun får adgang til økologisk gylle

Ib Hjorth, økologisk landmand

- Måske kunne vi komme til at klare os med kvælstof, fordi bælgplanterne også kan producere den. Men vi ville hurtigt komme til at mangle fosfor og kali til en rentabel økologisk planteproduktion, hvis ikke vi kan anvende konventionel gylle, siger Ib Hjorth og påpeger, at økologisk produktion altid vil have behov for at tilføre den kali og fosfor, der fjernes fra markerne med afgrøderne.

25 procent bælgplanter

På Udbyneder Østergaard har Ib Hjorth for længst optimeret sin anvendelse af konventionel gylle.

- Her anvender vi den såkaldte 25 procents regel, der betyder, at ved mindst 25 procent bælgplanter i sædskiftet får vi adgang til 20 procent mere gylle. Og når vi kører med 81 procents udnyttelse i svinegyllen, kan vi således opnå tilstrækkeligt kvælstof til for eksempel frøgræsmarkerne og vintersæden. Hos os er bælgplantearealet hestebønner, forklarer Ib Hjorth, og forsøger så i øvrigt hurtigst muligt at glemme udbytterne i denne afgrøde i 2018.

Dermed bliver der adgang til omkring 100 kg N i vårbyggen og for vintersæden op til 120 kg N pr. hektar, viser gødningsplanen for 2019.

Leverer selv 7.000 tons

Hovedparten af de 3.500 tons gylle kommer fra konventionelle husdyrbrug i nabolaget, hvor det er Ib Hjorth selv, der stiller gylletanke til rådighed, så gyllen er klar til udbringning, når det passer ham.

- Sammenlagt råder vi over 15 gylletanke rundt omkring ved vores arealer, fortæller han.Af det samlede behov for konventionel gylle, leverer Ib Hjorth selv de 7.000 kubikmeter fra den konventionelle svineproduktion på 500 søer, han købte sidste år, og hvor der nu er fuld produktion.

Et par tips i forbindelse med KemiTjek

De regnfulde vinterdage er perfekte til én af de to årlige gennemgange af lagerbeholdningen i kemirummet. Seges giver et par tips til app’en KemiTjek.

Fynsk kartoffelfabrik er fortsat i spil

Flere interesserede avlere har mulighed for at tegne anpart i kartoffelmelsprojektet på lige fod med de første 47 anpartshavere.

Går ind for flere minivådområder

Folketingets miljø- og fødevareudvalg var i denne uge ude i virkeligheden for at studere et såkaldt matriceanlæg på Midtfyn.

Fynsk biodiesel kan rykke på klimaregnskabet

Der er brug for en større udbredelse af biodiesel i den tunge transport. Det mener klimaminister Dan Jørgensen (S), der i denne uge var på besøg hos Emmelev, der kan levere op mod 10 procent af Danmarks dieselforbrug.

Stor efterspørgsel på planteprotein

Den nystartede virksomhed Organic Plant Protein forventer at kunne aftage dansk avlede økologiske hestebønner og markærter til produktion af planteprotein allerede i 2021. Økologiske landmænd søges.

Politisk skifte bekymrende

Selv om statsminister Mette Frederiksen har sagt, at hun vil landbruget, kan regeringsskiftet godt give grund til bekymring for landbruget, mener formand for DM&E Agro, Søren Ulrik Sørensen.

Sådan holder du fast på dine gode folk

Sådan holder du fast på dine gode folk

Kæmpe bøde til DLG-ejet selskab i Tyskland

BLS, der er datterselskab til DLG-ejede HaGe, har fået en bøde på massive 29,25 millioner euro af tyske konkurrencemyndigheder for selskabets medvirken i en sag om ulovlige prisaftaler på sprøjtemidler.

Godt salg af nye sprøjter

Hos Horsch-importøren Stroco-Agro ApS hober ordrebekræftelser på nyt Horsch-grej sig op. Samtidig har der været et historisk flot salg.

Miljøminister tøver med ny vandløbslov

Der ikke behov for at ændre vandløbsloven for at kunne klimatilpasse og klimasikre vandløbene, da loven allerede rummer mulighed for det i dag, lyder det fra miljøminister Lea Wermelin (S).
Side 1 af 1747 (34930 artikler)Prev1234567174517461747Next