Foretrækker full line svineproduktion

Lars Jensen, Stensager Svin I/S, anser full line produktion som mere stabil overfor de stærkt svingende konjunkturer i svineproduktionen.

I Himmerland, få kilometer syd for Aars, opfører Lars Jensen, Stensager Svin I/S en af egnens første Intellifarm slagtesvinestalde fra AgriFarm.

- Jeg begyndte på planerne i 2015, så det har taget mig fire år at få konstrueret den rigtige finansieringsmodel. Det er vigtigt for mig at fortælle, at det ikke er Vesthimmerlands Kommunes behandling af sagen, der har trukket ud. Tværtimod har jeg kun godt at sige om myndighedsbehandlingen af sagen, det gik rigtigt hurtigt og jeg har fået en rigtig fin behandling.

Netop nu er byggeriet kommet i gang og den centrale ventilationskanal til gulvudsugning er, som det første betonarbejde, nu støbt færdig.

Intellifarm-stald  

Intellifarm-stalden, der med sine 6.000 stipladser i samme bygning skal supplere Lars Jensens nuværende slagtesvineproduktion med 2.000 stipladser i den gamle stald.

- Egentlig ville banken hellere have, at jeg udbyggede min soproduktion end investerede i en slagtesvinestald, fortæller Lars Jensen.- Men jeg ser en full line produktion med de 850 søer og levering af sammenlagt cirka 30.000 slagtesvin årligt som det mest harmoniske. Med de svingninger, der kan komme i Europa omkring udbredelsen af afrikansk svinepest, tror jeg det er mest stabilt at have full line produktion, lyder det som en kommentar til frygten for en situation, hvor Tyskland risikerer at få den frygtede sygdom.

Stensager Svin I/S

  • Nuværende produktion: 850 søer/7.000 slagtesvin årligt
  • Ejerforhold: Interessentskab, Stensager Svin I/S
  • Medarbejdere: 5 fuldstidmedarbejdere i svineproduktionen
  • Samarbejde med bror, der har en mælkeproduktion med 280 køer samt faderen, der tager sig af det fælles markbrug på cirka 850 hektar, der også er organiseret som et I/S
  • Igangværende nybyggeri: Intellifarm slagtesvinestald med 6.000 stipladser (forventes færdigt sommeren 2020)
  • Slagteri: Danish Crown

Færdig til sommer 

Lars Jensen opfører den nye stald i forbindelse med det eksisterende slagtesvineanlæg nogle kilometer væk fra smågriseproduktionen og har valgt Intellifarm-stalden af flere grunde.

- Systemet med hybridventilation og lugtreduktion samt en række andre spændende og nytænkte konstruktioner betyder, at vi kan have flere grise samlet i samme staldanlæg, forklarer han rationalet.

I kraft af sin baggrund som projektleder og uddannelse indenfor byggebranchen står Lars Jensen selv for byggestyringen i forbindelse med det store byggeri.

- Det er planen, vi skal være færdige til sommerferien. Men man ved jo ikke helt, hvad der kan ske. For eksempel har de enorme regnmængder allerede drillet lidt under det første støbearbejde, lyder det.

Gylleaftaler

Den store produktion af slagtesvin på samme adresse medfører en stor gylleproduktion, ligesom der skal opføres nye gyllebeholdere.

- Jeg ser slet ikke gylle som noget stort problem. Selvom vi er placeret i en husdyrtung egn, går det nemt med gylleaftaler. Vi har i markbruget rådighed over cirka 850 hektar og har jo også gylle fra min brors kvægbrug. Allerede nu har vi velfungerende gylleaftaler og ellers har vi jo mulighed for at levere til et biogasanlæg, fortæller Lars Jensen.

Læs mere om Afrikansk svinepest

ASF er en virussygdom med høj dødelighed. Derfor er der stort fokus på effektiv smittebeskyttelse for at undgå et udbrud på dansk jord.

Læs mere her

Læs også