Mausoleum i skoven

Den tidligere slægt på Rønningesøgaard ligger i et nyrenoveret gravmæle i skovbrynet ved Vomme Sø.

For ti år siden blev det forfaldne mausoleum i Rønningesøgaard-skoven renoveret for fem millioner kroner fra Kulturstyrelsen og Realdania. Så flot tager mausoleet sig ud indefra, med de syv sarkofager med Mylius-slægten, som ejede Rønningesøgaard op gennem 1800-tallet.

Blot få hundrede meter fra Den Fynske Motorvej ligger en godt skjult kulturarv. Ved søbredden blandt høje bøgetræer opførte Mylius-slægten, som ejede Rønningesøgaard gennem 1800-tallet, i 1857 et mausoleum, da pladsen til familiens mange sarkofager blev for trang i Rønninge Kirke, som på den tid hørte under herregården.

Med tiden forfaldt den ellers stilfulde runde bygning, og derfor besluttede Stig Bille Brahe Selby for ti år siden at kontakte Kulturstyrelsen og Realdania for en mulig renovering. For fem millioner kroner er den nu sat i stand, og de syv sarkofager har fået de oprindelige pompøse omgivelser tilbage.

Det er muligt for besøgsgrupper at få forevist den sjældne kulturarv ved henvendelse til godsejeren.

Endnu en gasstation

Som beskrevet i det første indslag i årets faglige føljeton fra Rønningesøgaard skærer Baltic Pipe-gasledningen fra Nordsøen til Polen lige gennem herregårdens marker. Men ikke nok med de to kilometer store gasrør, er entreprenørerne nu i gang med opførelsen af en gasstation, som ligger klos op ad naturgas-stationen, som herregården i forvejen huser.

De metertykke gasrør er nu svejset sammen, men ligger stadig ovenpå jorden.

Aktuelt er de danske, tyske og belgiske entreprenører, som etablerer Baltic Pipe-ledningen hen over Fyn, i færd med at sænke grundvandet ved Vindinge Å.

- Planen er vistnok at pumpe grundvandet op i en container og gennem et filter og iltning at fjerne okkeret i vandet, inden det ledes ud i åen, siger godsejer Stig Bille Brahe Selby.

Læs også