Juletræsbranchen aner lys for enden af tunnelen

Årets høst og eksport af juletræer har foreløbig ikke for alvor fået spændt ben af corona. I de kommende år forventes konkurrencetrykket at falde, men bemanding og øgede omkostninger udfordrer.

Vejret har artet sig nogenlunde for årets juletræshøst. - Vi har dog manglet noget frost i oktober, så træerne bliver ordentligt afmodnet, bemærker skovfoged hos Skovdyrkerne Vestjylland, Emil Poulsen. Træerne er cirka ni til ti år, når de fældes, og derfor er det i år træer fra årgang 2011, 2012 og 2013, der bliver høstet.

Hvert år eksporterer danske virksomheder juletræer til Europa for omkring 1,5 milliarder kroner. Danmark er blandt de største leverandører og afsætter i omegnen af 10 millioner juletræer årligt. Og hos Kidbæk Juletræer nær Holstebro har man også været i gang med at fælde.

- Det hele er meget uforudsigeligt og enormt sårbart ikke mindst i forhold til bemandingen. Hele omsætningen skal jo hentes hjem på omkring fire uger. Der er ikke noget alternativ. Vi er nødt til at køre på med arbejdsprocesserne, også selv om vi bliver ramt af sygdom eller andet, konstaterer Jørn Bertelsen, ejer af Kidbæk Juletræer, der er en af landets større juletræsproducenter.

Arbejder non-stop

Han og sine 10-12 ansatte har arbejdet non-stop, mens telefonen har kimet med bestillinger.

Inden den intense høsttid, hvor teamet fælder og oparbejder cirka 30.000 træer, har de i flere uger klippet omkring 40 ton pyntegrønt af nordmannsgran, nobilis og bjergfyr. Derudover arbejder Kidbæk Juletræer som entreprenør for andre juletræsproducenter.

Bortset fra de træer, Jørn Bertelsen sælger til danske havecentre, købmænd og så videre, eksporterer han træerne til Norge og Polen gennem Skovdyrkerne, der sikrer, at træerne bliver solgt til en god pris.

Mange parametre er i spil

Kidbæk Juletræer får hjælp af rådgivningsvirksomheden Sagro, når det gælder administrative opgaver såsom gødningsregnskab, indberetning af sprøjtejournal og udarbejdelse af hektaransøgning. Mens Skovdyrkerne Vestjylland står klar i forhold til rådgivning, oparbejdning og afsætning.

- Det er stadig jævnt træls at være i juletræsbranchen, men der er lys for enden af tunnelen.

Sådan sammenfatter skovfoged Emil Poulsen fra Skovdyrkerne Vestjylland den aktuelle situation i den danske juletræsbranche.

Sidste år gjorde et stort konkurrencetryk og en eksport påvirket af corona-restriktioner og -nedlukninger det svært at være juletræsproducent. I år ser det indtil videre bedre ud, selvom konkurrencetrykket fortsat er stort, og der også er udfordringer med transporten særligt til England.

- Indtil nu er årets salg gået fornuftigt. Vi har heldigvis undgået de helt store aflysninger, fordi der ikke er lukket ned i udlandet på grund af corona. Alt afhænger af det, og derfor kan det nå at gå galt endnu, understreger Emil Poulsen.

Han fortæller, at de fleste i branchen i lighed med mange andre erhverv i og uden for landbruget oplever, at det bliver sværere og sværere at skaffe folk. Og så kan det være svært at overholde leverancetiderne.

- Vi håber på et godt eftermarked, så der forhåbentligt ikke bliver mange træer til overs, siger han.

Skovdyrkerne leverer primært til Tyskland, som er den største aftager af danske juletræer, men de leverer også rigtig meget til Polen, hvortil salget bliver hjulpet godt på vej af en polsk sælger.

Omkostninger æder højere indtjening

De danske juletræer har generelt en god kvalitet. Træerne er cirka ni til ti år, når de fældes, og derfor er det i år træer fra årgang 2011, 2012 og 2013, der bliver høstet.

- Lige nu høster vi i nogle store årgange, men allerede til næste år vil der være færre træer, fordi en del producenter er i gang med at udfase deres juletræsproduktion. Så falder udbuddet, og prisen stiger, og det bliver kun endnu bedre de kommende år, forklarer Emil Poulsen, der oplyser, at eksportprisen pt. er steget en halv til en hel euro pr. træ.

Alt er dog ikke lutter idyl, for selv om der forventes mindre prisstigninger, vil det ikke være noget, juletræsproducenterne får noget ud af.

Den øgede indtjening bliver ædt op af øgede oparbejdningsomkostninger. Blandt andet er prisen på en palle steget fra 180-190 kroner pr. styk til 280-290 kroner, fordi prisen på tømmer er steget. Også prisen på net er steget.

Læs også