Bedre muligheder for at skifte bank

Det finansielle rådgivningsselskab Agrocura forventer, at der i 2020 bliver bedre muligheder for at forhandle og skifte bank.

- Vi har stadig højkonjunktur i resten af 2020 – afregningspriserne er gode, og foderet er billigt. Bankerne er generelt meget sultne efter udlån på grund af store indlån og de negative renter. Flere banker er blevet mere offensive over for nye landbrugskunder, konstaterer Agrocura i sin seneste avis.

En god soliditet gør det dog ikke alene. Det er også vigtigt med god indtjening over en årrække, påpeger Agrocura.

Ifølge rådgivningsselskabet lægger banken også vægt på Corporate Governance – det vil sige god selskabsledelse og nødvendige planer/strategier i forhold til råvare-disponering og risikostyring – samt ikke mindst at disse er beskrevet godt.

Agrocura opfordrer desuden til, at man overvejer tillægsbelåning til realkreditinstitutlånet og forlængelse af afdragsfrihed og løbetid, så likviditeten forbedres inden næste recession.

- Renter og bidragssatser bør og kan også forhandles ned, lyder det fra rådgivningsselskabet, som har 2.000 kunder fordelt over hele landet. 

Læs også