Nykredit med ny satsning: Gratis lån og leasing til grønne maskiner

Nu kan Nykredits erhvervskunder i landbruget låne eller lease gratis, hvis de skifter maskinen ud med en ny og mere bæredygtig og klimavenlig model. Andre landbrugskunder skal betale 1,25 procent i rente.

0 procent i rente og ingen etableringsgebyrer. Så meget koster det nu at investere i mere bæredygtige og grønne maskiner, hvis man er kunde i Nykredit.

Hvis ikke man er kunde i Nykredit i forvejen, er prisen 1,25 procent i fast rente og uden etableringsgebyrer.

Det er et krav, at maskintyperne står på en liste, som Seges netop har lavet. Derudover skal man kreditvurderes på normal vis.

Man kan enten lease eller købe maskinen, og finansieringsaftalen skal være på minimum 100.000 kroner.

Det er også en forudsætning, at teknologien skal kunne opnå selvstændig pant. Man kan derfor ikke bruge ordningen til at finansiere eftermonteret udstyr på en eksisterende maskine eller bygningsdele.

Skal sænke forbruget

Som nævnt skal den teknologi, man investerer i, stå på en ny liste, som man kan finde på Nykredits hjemmeside.

Teknologilisten omfatter udstyr, der kan sænke forbruget af brændstof, planteværn og gødning.

Et eksempel fra den lange liste er sejlskæreborde til mejetærskere for større høstkapacitet. Sejlskærebordet kan samfinansieres fastmonteret på en fabriksny mejetærsker.

Det er også muligt at få finansieret autostyringssystemer med RTK-niveau i den nye ordning. Autostyringssystemerne kan samfinansieres fastmonteret på en ny traktor eller lignende.

Teknologilisten spænder vidt inden for en lang række områder i landbruget: grovfoder, handelsgødning og kalk, husdyrgødskning, jordbearbejdning, kartofler, planteværn, tørring og opbevaring af korn og salgsafgrøder, vanding og endelig udstyr, der vedrører trækkraft, dæk, udstyr til eftermontering, m.v.

Grønt sats

Fælles for udstyret på listen er, at det støtter den grønne omstilling i landbruget.

- Seges har i arbejdet med maskinlisten blandt andet lagt vægt på, at udstyret sparer på hjælpestoffer og mindsker energiforbruget, lyder det fra Nykredit, der tilføjer, at Seges også har skelet til de maskiner og redskaber, der tidligere har været omfattet, når det offentlige har haft tilskudsordninger til nye teknologier.

En traktor, som ikke står på listen, kan ikke finansieres med den nye ordning, også selvom den kører på dæk, eller der er tilkøbt et redskab, som står på listen. Dækkene og redskabet kan derimod godt finansieres under ordningen.

Kriterier for liste

Listen er baseret på dokumenterede maskin- og teknologiløsninger til planteproduktion. Dokumentationen kan være internationale certificeringer som for eksempel DLG-Prüfberichte, Seges Landsforsøg og FarmTest samt udstyr godkendt som BAT-teknologi.

Nykredit har sat 500 millioner kroner af til satsningen, som ikke er set før.

- Vi ved, at mange i landbruget allerede efterspørger udstyr, der bidrager til den grønne omstilling. Derfor håber og tror jeg, at pengene hurtig kommer ud at arbejde til gavn for dette, siger Mik Kristensen, direktør i Nykredit Leasing, ifølge koncernens hjemmeside.

- Vi har alle et medansvar for den grønne omstilling, og vi er nødt til at gå nye veje, hvis vi skal nå i mål med en CO2-reduktion på 70 pct. i 2030. Vi føler, at vi som foreningsejet bank naturligvis skal bidrage til den grønne omstilling, siger koncerndirektør i Nykredit, Tonny Thierry Andersen, til Finans.

Milliard-behov

Dansk landbrug står for cirka 20 procent af Danmarks samlede CO2-udledning.

Et bredt flertal i Folketinget har vedtaget, at Danmark skal sænke udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030.

Ifølge Finans skønner bankernes brancheorganisation Finans Danmark, at der er brug for nye investeringer i Danmark på cirka 40 milliarder kroner om året frem til 2030, hvis Danmark skal leve op til ambitionen om at sænke CO2-udledningen med 70 procent.

Dette beløb dækker over investeringer i andre sektorer.

I forvejen har bankerne ifølge Finans Danmark allerede investeret 400 milliarder kroner i grønne tiltag.

Det var tirsdag ikke muligt at få Nykredit til at uddybe sine tanker bag den nye ordning.

morten@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 40 75 76 96


Læs også