Flere og flere med hønsehold

»Kom godt i gang med høns i haven« er et lille hæfte, som Land & Fritid står bag.

Sørg for at hønsenes vand ikke fryser til is – for eksempel ved at købe en varmeplade til vandskålen. Arkivfoto: Erik Hansen

Hvad kom først, hønen eller ægget? Vil man gerne have frisklagte æg hver dag, skal man helt klart starte med hønen. Og det er forholdsvis nemt at starte op, hvis man følger trenden og får høns i haven.

Mange på landet har høns, men høns behøver ikke et stort landsted for at trives, og flere og flere haveejere får hønsehold. Det er der også mange gode grunde til, påpeges det blandt andet i et hæfte, som den landsdækkende butikskæde Land & Fritid har produceret.

For det første er det helt i tråd med den bæredygtige udvikling, for æglæggende høns kan give et stort bidrag til husholdningen. Derudover er høns sjove for de mindste, og de giver dræbersneglene kamp til stregen. Derudover kan hønsemøg bruges som en god og naturlig gødning til hele havens flora, skriver Land & Fritid.

Alt er dog ikke nødvendigvis rosenrødt. En høne er et meget let offer, og derfor skal man være opmærksom på truslerne. Det er specielt ræven og måren, der er farlige, men også rotter og mus kan gøre livet surt for høns.

Derfor skal man sikre både hønsehus og -gård så godt som muligt. Det er blandt andet vigtigt med en sikker bund, så gnaverne ikke kan komme op nedefra. Her kan man med fordel bruge volierenet og grave hønsenettet et godt stykke ned i jorden hele vejen udenom.

Pas på blodmider

Blodmider kan også være et problem i hønsehuse. Blodmidernes æg kan overleve i op til to år, hvis betingelserne er rigtige, lyder det i Land & Fritid-hæftet, som man kan finde på hjemmesiden landogfritid.dk.

Den optimale temperatur for udvikling er omkring 27 grader og fugtige omgivelser. Blodmider kan dog ikke overleve, hvis temperaturen kommer under tre grader i mere end otte dage.

Hvis man får et massivt angreb af blodmider, kan det føre til dødsfald i flokken, blodplettede æg, manglende ægproduktion, og der er risiko for at få overført smitsomme sygdomme.

Der findes flere muligheder for at komme af med blodmiderne – enten ved grundig afvask af hønsehuset eller produkter, som udtørrer blodmiderne og også forebygger lus og lopper. Udtørringsprodukter består af naturlige ler-mineraler og må også anvendes i økologiske husdyrproduktioner.

Otte gode efterårstips

De korte og kølige dage påvirker også høns, men følges nedenstående otte tips fra Land & Fritid får man hønseholdet godt gennem vinterhalvåret.

Sæt lys i hønsehuset i 12 timer i døgnet, hvis hønsenes ægproduktion skal opretholdes. De producerer nemlig færre æg, når dagene bliver kortere og kortere.

Giv hønsene ekstra mineraler og vitaminer, da høns fælder om efteråret – fej også i hønsehuset ofte og tilfør grus i fældeperioden.

Tilfør hønsenes kost et lille proteinboost med tørrede melorme under fældningen.

Giv hønsehuset en grundig rengøring, så det er klart til vinteren. Alt skal skrubbes.

Lås hønsehuset efter solnedgang på grund af rovdyr, der nu har mindre adgang til mad. Installer for eksempel en automatisk faldlem.

Kontroller hønsehegn/underlag, da rovdyr som rotter, ræve og væsler leder efter hullet i nettet. Og kan grave sig under dårligt sikrede hegn.

Sørg for at hønsenes vand ikke fryser til is – for eksempel ved at købe en varmeplade til vandskålen. Høns skal altid have adgang til frisk vand.

Høns kan godt tåle kulde, men ikke træk. De kan klare sig ned til 20 graders frost, så længe de har det rette indemiljø – og har læ.

Læs også