Efter fund af PFAS i øko-æg: Økologer ønsker forbud mod brug af fiskemel i hønsefoder

En undersøgelse fra DTU viser fund af PFAS i økologiske æg som følge af brugen af fiskemel i foder. Økologisk Landsforening er i dialog med branche og myndigheder og kræver, at brugen af fiskemel stopper øjeblikkeligt.

Økologisk Landsforening har afholdt møde med repræsentanter fra ægpakkerier, foderleverandører og ægproducenter mandag morgen med henblik på at kræve øjeblikkeligt stop for brug af fiskemel i foder til æglæggende høner og kan efter mødet konkludere, at branchen bakker op om kravet.

- Vi er chokerede over, at der er fundet PFAS i økologiske æg – det er på ingen måde acceptabelt, men vi er samtidig taknemmelige for, at denne nye viden om fiskemel er kommet frem, så vi kan reagere prompte, udtaler Louise Køster, der er forperson for Økologisk Landsforening.

- Rene, sunde fødevarer uden forurening eller giftstoffer er økologiens DNA, ligesom forsigtighedsprincippet er et centralt pejlemærke for alle økologer. Derfor er vi i Økologisk Landsforening glade for, at branchen bakker op om et stop for fodring med fiskemel, så forbrugerne trygt og snarest muligt igen kan spise gode og sunde, økologiske æg, tilføjer hun.

DTU oplyser, at indholdet af PFAS-stoffet PFOS i æggene er halveret 4-7 dage, efter brugen af fiskemel er ophørt. Derfor vil en udskiftning med en ikke forurenet foderingrediens i løbet af få uger kraftigt kunne mindske indholdet af PFAS i æggene.

Er i dialog med relevante myndigheder

Ud over kontakten til branchen har Økologisk Landsforening i dag indstillet til Fødevareministeriet for at få en straks-regulering for brug af fiskemel i foderet, og at ministeriet hurtigst muligt etablerer screening af fiskemel for indhold af PFAS.

En typisk foderblanding til økologiske høner indeholder omkring 3-6 procent fiskemel. Fiskemel fungerer i dag som en vigtig kilde til protein og aminosyrer, der er afgørende for høners velfærd, sundhed og evne til at lægge æg. Fjernes fiskemel fra foderet, skal det erstattes af en anden kilde til protein og aminosyrer.

Derfor har Økologisk Landsforening anmodet Fødevareministeriet om at vedtage særlige produktionsregler, så det bliver muligt for økologer at bruge andre kilder til proteiner i foderet i en periode, indtil der er en permanent løsning.

Sideløbende undersøger foreningen, om pakkerier og myndigheder kan indsætte overvågning for PFAS i æg som standard.

Økologer kræver nationalt forbud mod PFAS

Ifølge Økologisk Landsforening understreger de seneste måneders afsløring af forekomsten af PFAS i miljøet vigtigheden af, at alle PFAS-stoffer forbydes i forbrugerprodukter snarest muligt.

- Fundet af PFAS i økoæg understreger behovet for, at vi tager et grundlæggende opgør med de mange kemikalier i vores samfund. Det er helt afgørende, at Danmark nu går forrest og sikrer et nationalt forbud mod alle PFAS-stoffer, siger Louise Køster og tilføjer:

- Det kan kun gå for langsomt. Økologiske æg er fri for syntetiske pesticider – og de skal naturligvis også være fri for PFAS; ligesom økologiske æg er en sikkerhed for, at de økologiske høner lever et liv med dyrevelfærden i centrum.

Læs også