Dansk kyllingeproduktion i verdensklasse

Dyrevelfærd, kvalitet og nultolerance overfor salmonella – derfor er dansk slagtekyllingeproduktion i verdensklasse.

I Danmark er der, ifølge branchen, omkring 200 slagtekyllingeproducenter fordelt på 220 ejendomme. De står for tre forskellige slagtekyllinge-produktioner; fritgående kyllinger, økologiske kyllinger og konventionelle kyllinger.

Fælles for alle danske kyllingeproduktioner er, at de har særligt fokus på dyrevelfærd, høj kvalitet og fødevaresikkerhed, salmonellafrit kød og produktionens effektivitet og deraf følgende klimaaftryk.

Der findes flere forskellige racer til kyllingeproduktion. De mest udbredte er ross, ranger gold og hubbard.

Ifølge Landbrug & Fødevarer bliver der i Danmark hvert år slagtet cirka 100 millioner kyllinger. Den konventionelle produktion står for langt hovedparten af den samlede produktion. Dernæst er den mest udbredte produktion den økologiske kyllingeproduktion.

Populær fødevare

Kylling er en meget populær fødevare i Danmark. I en tidligere analyse fra Nordstat, lavet til Landbrug & Fødevarer, svarede 87 procent af danskerne, at de spiser kylling.

Dansk kylling er fri for salmonella. Siden 2007 har Danmark haft nultolerance overfor salmonella i kyllingekød. Danske kyllinger er underlagt et af verdens mest restriktive kontrolprogrammer for bakterier som salmonella og campylobacter.

Kyllingerne testes for salmonella to gange med cirka 10 dages mellemrum inden slagtning. Kyllingerne testes for alle typer af salmonella. For udenlandsk fjerkrækød (undtagen det nordiske) gælder lempeligere EU-krav for test af salmonella. Dansk kylling har derfor opnået særstatus i EU.

Eksporten er stigende. Mere end halvdelen af fjerkræerhvervets produkter eksporteres og bidrager hvert år med en eksportindtægt på flere milliarder kroner.

Danmark eksporterer fjerkræprodukter til mange forskellige lande – for eksempel Tyskland, Sverige, Holland, Spanien, Frankrig, Sydafrika og Sydkorea.

Læs også