Overgangsordning vedr. siddepinde og hævede platforme til økologisk fjerkræ udløber ved årsskiftet

Fra den 1. januar 2025 skal alle økologiske fjerkræ, bortset fra ænder og gæs, have adgang til siddepinde og/eller hævede platforme. Overgangsordningen udløber.

Reglerne vedrørende siddepinde og/eller hævede platforme vil fra den 1. januar 2025 gælde alle økologiske fjerkræ, bortset fra ænder og gæs. Nogle landbrugere har været omfattet af en overgangsordning, men den udløber til nytår.

Landbrugsstyrelsen gør opmærksom på, at en hævet platform ikke anses som en del af nyttearealet.

Kravene til længden af siddepindene og størrelsen af de hævede platforme er følgende:

Læs også