DanHatch Group ekspanderer i Frankrig

Den danske fjerkrækoncern har opkøbt en stor rugerivirksomhed i Frankrig sammen med belgisk samarbejdspartner. Opkøbet er det tredje i rækken på under et år og understøtter DanHatchs strategi om vækst på nye markeder i forbindelse med en løbende strukturtilpasning af den europæiske rugerisektor.

Rugerikoncernen DanHatch Group har netop overtaget den store franske rugerivirksomhed Couvoir Josset et Fils via datterselskabet BD France SAS, som DanHatch og samarbejdspartneren Belgabroed Group hver ejer 50% af. Efter opkøbet dækker BD France ca. 25% af det franske marked for konventionelle daggamle slagtekyllinger. DanHatch Group og Belgabroed Group udgør nu sammen med BD France den største rugerigruppe i Europa.

Opkøbet er et vigtigt led i DanHatch Groups vækststrategi, der er fokuseret på en profitabel udvikling på nye og eksisterende markeder. Koncernchef Kristian Kristensen forventer, at den nye investering allerede i 2018 vil resultere i et positivt bidrag til det samlede koncernresultat, som i 2017 nåede en rekord med 85,2 mio. kr. før skat.

- Der sker i disse år en markant konsolidering i den europæiske slagtekyllingesektor, og det skaber nogle meget interessante udviklingsperspektiver for DanHatch Group. Opkøbet af den franske rugerivirksomhed giver et øget produktionsgrundlag og vil samtidig være med til at skabe synergier i forhold til de to ejeres eksisterende rugeriaktiviteter i Europa, udtaler Kristian Kristensen.

Sikre os en markedsposition

Den opkøbte franske virksomhed har hidtil været familiedrevet og består af de to rugerier; Josset og Avi-Loire. Medarbejderstaben på begge produktionsanlæg vil blive bibeholdt, og det er planen at igangsætte et udvidelses- og moderniseringsprogram inden for en kortere tidshorisont.

DanHatch Group tog det første skridt på det franske marked for daggamle kyllinger ved indgangen til 2. halvår 2017 sammen med den belgiske partner Belgabroed Group. Efterfølgende har det fællesejede selskab BD France løbende ekspanderet aktiviteterne og ejer nu i alt fire rugerier. Disse dækker geografisk en stor del af de vigtige områder for slagtekyllingeproduktion i både den østlige og vestlige del af Frankrig.

- Vores opkøb i både Øst- og Vestfrankrig er med til at sikre os en markedsposition, hvor vi er en interessant samarbejdspartner for de stadig større producentgrupperinger og slagterikoncerner på markedet. Derudover betyder den geografiske placering, at vi kan servicere såvel eksisterende som nye kunder på bedste vis med fokus på høj kvalitet og leveringssikkerhed, slutter Kristian Kristensen.

Læs også