Fjordland – nu en realitet

Danmarks nye største landboforening, Fjordland, er nu en realitet med bred og specialiseret rådgivning, til mere end 1.700 medlemmer, 6.000 kunder og 215 medarbejdere.

Fusionen mellem Landboforeningen Limfjord, Lemvigegnens Landboforening og LandboThy blev en realitet, da medlemmerne i Landboforeningen Limfjord på den ekstraordinære generalforsamling også stemte for en fusion. Fjordland er derfor en realitet - med tilbagevirkende kraft gældende fra 1. januar 2021.

Bestyrelsen har afholdt det konstituerende bestyrelsesmøde hvor et af de væsentligste punkter var konstituering af formandskabet. Formandskabet består af:

- én formand, der sammen med 1. næstformand varetager foreningens politiske opgaver og sikrer både det lands- og lokalpolitiske fokus inden for landbrugs- og fødevareerhvervet.

- én 2. næstformand, der i samarbejde med Fjordlands direktør, organisation og dygtige medarbejdere vil arbejde med at sikre den stærkest mulige rådgivning for foreningens medlemmer og kunder blandt andet via stærk tilstedeværelse i DLBR-fællesskabet.

Sammensætningen af formandskabet.

Det var en enig og fuldtallig bestyrelse, der valgte sammensætningen af formandskabet.

Formand er Leif Gravesen, Thisted, 1. næstformand er Morten Agger, Lemvig, og 2. næstformand er Lars Kristensen, Skive.

- Nu hedder vi Fjordland, og vi er én bestyrelse og ikke længere tre bestyrelser, der skal arbejde sammen. Derfor har det været vigtigt for os at sammensætte et stærkt trekløver, hvor vi sætter vores forskellige kompetencer bedst muligt i spil til alle medlemmernes fælles bedste, siger 1. næstformand Morten Agger.

Bestyrelsen var hurtig enige om, at det afgørende ved valg af formandskab var at vælge den rigtige kandidat baseret på kompetencer og interesser fremfor adresse. Derfor faldt valget på 2. næstformand med fokus på rådgivning på Lars Kristensen.

- Der skulle en ekstra generalforsamling til i Skive, men nu kigger vi fremad, og samarbejdet i Fjordlands bestyrelse kører allerede rigtig fint. Jeg brænder rigtig meget for bestyrelsesarbejdet og især for samspillet med og indflydelsen på rådgivningen. Jeg ser meget frem til det tætte samarbejde med direktør Henrik H. Galsgaard og den øvrige bestyrelse på området, siger 2. næstformand Lars Kristensen.

Enig bestyrelse

Det var desuden en enig bestyrelse, der valgte Leif Gravesen til formandsposten.

- Formandskabet består af Morten, Lars og jeg. Vi står overfor en stor og spændende fælles opgave, og derfor har det været vigtigt for os og for bestyrelsen at lave en sammensætning, alle kan se sig selv i. Vi går derfor alle tre ind på lige vilkår og med en ligelig fordeling af arbejdsopgaver. Med en engageret og dygtig bestyrelse og medarbejderskare i ryggen, kan det kun blive godt, lyder det fra formand Leif Gravesen.

Fjordlands bestyrelse

Bestyrelsen i den nye forening, Fjordland, ser nu således ud:

Leif Gravesen (formand)

Morten Agger (1. næstformand)

Lars Kristensen (2. næstformand)

Anne Ladegaard, medarbejderrepræsentant Lemvig

Bjarne S. Gravesen

Jens Erik Nielsen

Jesper Lousdal

Kristian Abildgaard

Kristian Boel Østergaard

Malene Sevelsted

Marie Krabbe, medarbejderrepræsentant Thisted

Mette Berntsen, medarbejderrepræsentant Skive

Mette Kærgaard Iversen

Morten Yde Kirk

Niels Holger Nordendahl

Peter Just

Preben Nielsen

Sejr Bisgaard, deltidsrepræsentant

Søren Bak Andersen

Thorleif Bjerre

Læs også