Fjordland er en realitet

Bestyrelsen i Fjordland har konstitueret sig. Her er formand Leif Gravesen omgivet af 1. næstformand Morten Agger (til venstre) og 2. næstformand Lars Kristensen.

Danmarks nye største landboforening, Fjordland, er nu en realitet med bred og specialiseret rådgivning, til mere end 1.700 medlemmer, 6.000 kunder og 215 medarbejdere.

Fusionen mellem Landboforeningen Limfjord, Lemvigegnens Landboforening og LandboThy blev en realitet, da medlemmerne i Landboforeningen Limfjord på en ekstraordinær generalforsamling også stemte for en fusion.

Fjordland er derfor en realitet – med tilbagevirkende kraft gældende fra 1. januar 2021.

Bestyrelsen har afholdt det konstituerende bestyrelsesmøde hvor et af de væsentligste punkter var konstituering af formandskabet. Formand er Leif Gravesen, Thisted, 1. næstformand er Morten Agger, Lemvig, og 2. næstformand er Lars Kristensen, Skive.

Det var desuden en enig bestyrelse, der valgte Leif Gravesen til formandsposten.

- Formandskabet består af Morten, Lars og jeg. Vi står overfor en stor og spændende fælles opgave, og derfor har det været vigtigt for os og for bestyrelsen at lave en sammensætning, alle kan se sig selv i, siger Leif Gravesen og fortsætter:

- Vi går derfor alle tre ind på lige vilkår og med en ligelig fordeling af arbejdsopgaver. Med en engageret og dygtig bestyrelse og medarbejderskare i ryggen, kan det kun blive godt.

Læs også