Strammer gødningskrav for økologer

Fra gødningsåret 2022/2023 kommer der nye skærpede grænser for, hvordan økologerne må anvende ikke-økologisk husdyrgødning.

Side

3

Læs også