Udfordringen med efterafgrøder

Anne Kjærsgaard,Anne Kjærsgaard

De omdiskuterede efterafgrøder har affødt mange bekymringer og hovedbrud i landbruget – ikke mindst i forbindelse med at nå at få sået i tide. Hos Velas har man forsøgt at løse udfordringen med efterafgrøder og håndteringen af dem. Et af midlerne har været såning af efterafgrøder før høst og mellemafgrøder – en metode, der nu bliver mulighed for at stifte nærmere bekendtskab med.

Side 7

 

--

 

Entreprenørarbejde rendegraver

Tema: Entreprenøropgaver, maskiner – Side 8 - 11

 

Læs også