Jordfordeling med forhindringer

 Foto: John Ankersen

Multifunktionel jordfordeling kan være vejen til mere natur, samtidig med at landbrugsproduktion fortsat sikres. Men at vejen til jordfordeling kan være brolagt med forhindringer, viser et jordfordelingsprojekt ved As Vig nær Juelsminde i det østjyske.

Forleden var formand for Landbrug & Fødevarer, Søren Søndergaard, og præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, på markvandring i området, hvor både lodsejere og kommune er langt i projektet, hvor regler og krav fra myndigheder og styrelser til gengæld har spændt ben.

 

DN-LF-7

TEMA: Skov, jagt, natur – Side 6 - 10

Læs også