DR-striden: Forening mener at have dokumentation for punktkildeforurening

Foreningen Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse mener kraftigt at kunne sandsynliggøre, at forureningen ved Nordfyns Vandværk skyldes en punktkildeforurening og ikke landbrugets brug af pesticider, som DR i serien »Byen med det giftige vand« ellers kraftigt antyder.

Venstres landbrugsordfører Erling Bonnesen er nu også gået ind i sagen og har stillet spørgsmål til Miljøminister Lea Wermelin (S) for at få klarlagt, hvad der er op og ned.

Politik

Side 2-3

L&F afviser ikke at støtte Agerskovgruppen

Landbrug & Fødevarer har fået tilsendt det materiale, som Agerskovgruppen baserer sin klage til EU-Parlamentet på. Viceformand Thor Gunnar Kofoed fortæller, at man ikke afviser at støtte op om foreningens sag.

Politik

Side 5

Landmænd styrer ukrudtet

I en spørgeskemaundersøgelse fortæller landmænd, at de ikke oplever opformering af rodukrudt og kvik i efterafgrødemarker. Derudover er holdningen, at man godt kan håndtere problemet.

Planter 

Side 8

 

Læs også